Höstbild med frusen väg

SENAVIS – Sensorteknologi för smart avisning

Underhåll av vintervägar och flygplatser kräver stora mängder dyra och miljöskadliga kemikalier. Klimatförändringar med snabbt skiftande temperaturer ökar dessutom behovet av halkbekämpning. SENAVIS skal drive forskning innen sensorteknologi for optisk måling av konsentrasjonen av kjemikalier i væske på asfalt. Målet er å utvikle teknologi for smartere utlegging av kjemikalier. Prosjektet skal også skape et innovasjonsnettverk med aktører i både Sverige og Norge.

Prioterade område:

En smartare gränsregion

Specifikt mål:

Innovativa miljöer

Startdatum:

15 mar 2024

Slutdatum:

14 mar 2027

Total kostnad för insats:

708 747 EUR

Totalt stödbelopp:

433 401 EUR

EU:s medfinansieringsgrad:

65 %

Svensk projektägare:

Mittuniversitetet

Norsk projektägare:

NTNU

🇸🇪 Svensk webbplats:

🇳🇴 Norsk hemsida:

Delområde:

Nordens Gröna Bälte (NGB)

Slutrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson norsk sida:

Kontaktperson svensk sida:

Benny Thörnberg

Senaste nytt om projektet

Ingna relaterade artiklar hittades.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.