SENAVIS – Sensorteknologi for smart avising

Vedlikehold av vinterveier og flyplasser krever store mengder kostbare og miljøskadelige kjemikalier. Klimaendringene med raskt skiftende temperaturer øker også behovet for avising. SENAVIS skal forske på sensorteknologi for optisk måling av konsentrasjonen av kjemikalier i væske på asfalt. Målet er å utvikle teknologi for smartere plassering av kjemikalier. Prosjektet vil også skape et innovasjonsnettverk med aktører i både Sverige og Norge.

Prioritert område:

En smartare gränsregion

Spesifikt mål:

Innovativa miljöer

Startdato:

15 mar 2024

Sluttdato:

14 mar 2027

Total kostnad for intervensjonen:

708 747 EUR

Totalt støttebeløp:

433 401 EUR

EUs medfinansieringssats:

Error: 3 arguments are required, 2 given

Svensk prosjekteier:

Mittuniversitetet

Norsk prosjekteier:

NTNU

🇸🇪 Svensk nettside:

🇳🇴 Norsk nettside:

Delområde:

Nordens Gröna Bälte (NGB)

Sluttrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson på norsk side:

Kontaktperson på svensk side:

Benny Thörnberg

Siste nytt om prosjektet

Ingen relaterte artikler ble funnet.

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.