ILSA – Innovation Leverage through Systematic Approach

ILSA – Innovation Leverage through Systematic Approach

Trøndelag og Jämtland behöver øke sin innovasjonskapasitet og vilje til å investere i FoU. Eksisterende initiativ for å øke bedrifters innovasjonskapabiliteter er dårlig tilpasset forutsetningene. Projektet vill lägga grunden för att utvikle anpassade verktøy for strategisk innovasjon, samt utvikle innovationssystemets kapacitet.

Prioterade område:

En smartare gränsregion

Specifikt mål:

Innovativa miljöer

Startdatum:

1 jan 2023

Slutdatum:

30 jun 2024

Total kostnad för insats:

151 546 EUR

Totalt stödbelopp:

89 033 EUR

EU:s medfinansieringsgrad:

65 %

Svensk projektägare:

Peak Innovation

Norsk projektägare:

Nasjonalparken Næringshage

🇸🇪 Svensk webbplats:

🇳🇴 Norsk hemsida:

Delområde:

Nordens Gröna Bälte (NGB)

Slutrapport:

Publiceras när projektet är avslutat

Kontaktperson norsk sida:

Kontaktperson svensk sida:

Senaste nytt om projektet

Ingna relaterade artiklar hittades.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.