ILSA – Innovasjonsutnyttelse gjennom systematisk tilnærming

Trøndelag og Jämtland må øke sin innovasjonsevne og vilje til å investere i FoU. Eksisterende initiativ for å øke bedrifters innovasjonsevne er dårlig tilpasset kravene. Prosjektet ønsker å legge grunnlaget for å utvikle tilpassede verktøy for strategisk innovasjon, samt å utvikle kapasiteten i innovasjonssystemet.

Prioritert område:

En smartare gränsregion

Spesifikt mål:

Innovativa miljöer

Startdato:

1 jan 2023

Sluttdato:

30 jun 2024

Total kostnad for intervensjonen:

151 546 EUR

Totalt støttebeløp:

89 033 EUR

EUs medfinansieringssats:

Error: 3 arguments are required, 2 given

Svensk prosjekteier:

Peak Innovation

Norsk prosjekteier:

Nasjonalparken Næringshage

🇸🇪 Svensk nettside:

🇳🇴 Norsk nettside:

Delområde:

Nordens Gröna Bälte (NGB)

Sluttrapport:

Publiceras när projektet är avslutat

Kontaktperson på norsk side:

Kontaktperson på svensk side:

Siste nytt om prosjektet

Ingen relaterte artikler ble funnet.

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.