Hållbar Hälsa-förstå, bemöta och behandla stress och psykisk ohälsa med stöd av digital teknik

Projektet vill stärka innovations- och forskningsmiljöer genom att testa nya metoder och arbetssätt med stöd av digital teknik. Målet är att erbjuda patienter digifysiska stöd och behandlingar som främjar en god och hållbar hälsa. En smartare gränsregion där projektet vill skapa nytta på flera nivåer; för patienter, vårdpersonal, organisation och samhället i stort.

Prioterade område:

En smartare gränsregion

Specifikt mål:

Innovativa miljöer

Startdatum:

31 mar 2023

Slutdatum:

30 mar 2026

Total kostnad för insats:

2 100 670 EUR EUR

Totalt stödbelopp:

EU 919 885 EUR/ IR 323 837 EUR

EU:s medfinansieringsgrad:

65 %

Svensk projektägare:

Västra Götalandsregionen

Norsk projektägare:

Sykehuset Østfold

🇸🇪 Svensk webbplats:

🇳🇴 Norsk hemsida:

Uppgifter saknas

Delområde:

Centrala Skandinavien (CS)

Slutrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson norsk sida:

Kontaktperson svensk sida:

Senaste nytt om projektet

Ingna relaterade artiklar hittades.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.