Hållbar Hälsa – Forstå, imøtekomme og behandle stress og psykisk uhelse med støtte fra digital teknologi

Prosjektet ønsker å styrke innovasjons- og forskningsmiljøer ved å teste ut nye metoder og arbeidsmåter med støtte fra digital teknologi. Målet er å tilby pasienter digifysisk støtte og behandling som fremmer god og varig helse. I en grenseregion som fremmer samarbeid og kunnskapsutveksling vil prosjektet skape nytte på flere nivåer; for pasienter, helsepersonell, organisasjonen og samfunnet.

Prioritert område:

En smartare gränsregion

Spesifikt mål:

Innovativa miljöer

Startdato:

31 mar 2023

Sluttdato:

30 mar 2026

Total kostnad for intervensjonen:

2 100 670 EUR EUR

Totalt støttebeløp:

EU 919 885 EUR/ IR 323 837 EUR

EUs medfinansieringssats:

Error: 3 arguments are required, 2 given

Svensk prosjekteier:

Västra Götalandsregionen

Norsk prosjekteier:

Sykehuset Østfold

🇸🇪 Svensk nettside:

🇳🇴 Norsk nettside:

Uppgifter saknas

Delområde:

Centrala Skandinavien (CS)

Sluttrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson på norsk side:

Kontaktperson på svensk side:

Siste nytt om prosjektet

Ingen relaterte artikler ble funnet.

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.