ABC – Across Border Collaboration

I projektet Across Border Collaboration arbetar tre svenska och tre norska gränskommuner med gemensamma platsutmaningar. Det övergripande målet för projektet är att skapa en starkare gränsregion genom lärande och samverkan över gränser, för att utveckla platser både som lokalsamhällen och destinationer. Projektet använder den s k LID-modellen som verktyg för att stärka lärandet hos företag, föreningar och offentliga organisationer i gränsregionen. Projektet finansieras av Interreg Sverige-Norge, Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Prioterade område:

En starkare gränsregion

Specifikt mål:

Stärka det gränsöverskridande samarbetet

Startdatum:

1 maj 2023

Slutdatum:

30 apr 2025

Total kostnad för insats:

942 915 EUR

Totalt stödbelopp:

411 932 EUR

EU:s medfinansieringsgrad:

65 %

Svensk projektägare:

Säffle kommun

Norsk projektägare:

Marker kommune

🇸🇪 Svensk webbplats:

🇳🇴 Norsk hemsida:

Delområde:

Centrala Skandinavien (CS)

Slutrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson norsk sida:

Kontaktperson svensk sida:

Senaste nytt om projektet

Ingna relaterade artiklar hittades.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.