ABC – Samarbeid over landegrensene

I samarbeidsprosjektet Across Border Collaboration jobber tre svenske og tre norske grensekommuner med felles stedsutfordringer. Det overordnede målet med prosjektet er å skape en sterkere grenseregion gjennom læring og samarbeid på tvers av grensene, for å utvikle steder både som lokalsamfunn og reisemål. Prosjektet bruker LID-modellen som et verktøy for å styrke læringen i bedrifter, foreninger og offentlige organisasjoner i grenseregionen. Prosjektet er finansiert av Interreg Sverige-Norge, Det europeiske fondet for regional utvikling.

Prioritert område:

En starkare gränsregion

Spesifikt mål:

Stärka det gränsöverskridande samarbetet

Startdato:

1 mai 2023

Sluttdato:

30 apr 2025

Total kostnad for intervensjonen:

942 915 EUR

Totalt støttebeløp:

411 932 EUR

EUs medfinansieringssats:

Error: 3 arguments are required, 2 given

Svensk prosjekteier:

Säffle kommun

Norsk prosjekteier:

Marker kommune

🇸🇪 Svensk nettside:

🇳🇴 Norsk nettside:

Delområde:

Centrala Skandinavien (CS)

Sluttrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson på norsk side:

Kontaktperson på svensk side:

Siste nytt om prosjektet

Ingen relaterte artikler ble funnet.

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.