Det europeiske ungdomsåret nærmer seg slutten, men #Youth4Coop er det ikke. Å jobbe med og for ungdom er noe vi vil fortsette med.

For å støtte beslutningstakere, myndigheter og prosjekteiere i dette arbeidet finnes det et ungdomsmanifest med tolv anbefalinger og praktiske tips om hvordan ungdom kan involveres på en konkret måte. Det er for eksempel forslag til hvordan man planlegger møter fra ungdomsperspektiv, skaper plattformer og arenaer for ungdom i det regionale arbeidet.

Det er viktig at ungdom har mulighet til å engasjere seg i saker som påvirker deres fremtid, som utdanning, arbeidsmarked, miljø, klimaendringer og digital utvikling. Ungdoms fremtid avgjøres i dag, og deres meninger er verdifulle bidrag i tverrregional utvikling.

I Interreg Sverige-Norge ser vi ungdom som store verdier og har ungdomsrepresentanter i våre beslutningsutvalg. Ta kontakt med oss og fortell oss hvordan du også involverer ungdom i dine prosjekter.

Ungdomsmanifest

Mer informasjon om #Youth4Coop på EU-kommisjonens nettside

#Youth4Coop

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.