Interreg Sverige-Norge støtter tre nye prosjekter

Prosjektene ExpandE, Integrert grenseregion og Design, kunst og arkitektur som reisegrunn er prosjekter som bidrar til et sterkt samarbeid mellom Sverige og Norge. Disse prosjektene fokuserer alle på å utvikle grenseregionen med innovative ideer innen ulike bransjer. Prosjektene ble prioritert av Overvåkingsutvalget 28. september 2022. Totalt er det bevilget EUR 1.374.779 til prosjektene i Sentrale […]

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.