SAIL

SAIL- Samarbeid-Arbeidkvalifisering-Inkludering- Livsledelse Hovedmålet med prosjektet er å utfordre og utvikle arbeidsmarkedets hjelpemiddelapparat, slik at en større andel ungdom utenfor arbeidslivet kan delta på egne premisser. Prosjektet skal jobbe med fire innspillspunkter som skal styrke og utvikle hjelpemiddelapparatet, arbeidsgivere og ungdom utenfor arbeidsplassen. I tillegg må det etableres kommunikasjonsarenaer for kunnskapsutveksling og verdiskaping på tvers av sektorer og landegrenser.

Prioritert område:

En mer social gränsregion

Spesifikt mål:

Gränsöverskridande arbetsmarknad

Startdato:

1 mar 2023

Sluttdato:

31 mar 2026

Total kostnad for intervensjonen:

635412 EUR

Totalt støttebeløp:

369681

EUs medfinansieringssats:

Error: 3 arguments are required, 2 given

Svensk prosjekteier:

ARVIKA NÄRINGSLIVSCENTRUM

Norsk prosjekteier:

HØGSKOLESENTERET I KONGSVINGER

🇸🇪 Svensk nettside:

🇳🇴 Norsk nettside:

Delområde:

Centrala Skandinavien (CS)

Sluttrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson på norsk side:

Kristin Gressberg

Kontaktperson på svensk side:

Siste nytt om prosjektet

Ingen relaterte artikler ble funnet.

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.