SAIL

SAIL- Samarbeid-Arbeidkvalifisering-Inkludering- Livsmestring Prosjektets hovedmålsetting er å utfordre og utvikle arbeidsmarkedet hjelpemiddelapparatet, så att en större andel unga utanför arbetslivet kan delta på deres villkor. Prosjektet skal arbeide med fire innsatspunkter som skal styrke og utvikle hjelpemiddelapparatet, arbeidsgivere og unge utenfor arbeidslivet. Dessutom ska kommunikationsarenor etableras för kunskapsutbyte och värdeskapande över sektorer och nationsgränser.

Prioterade område:

En mer social gränsregion

Specifikt mål:

Gränsöverskridande arbetsmarknad

Startdatum:

1 mar 2023

Slutdatum:

31 mar 2026

Total kostnad för insats:

635412 EUR

Totalt stödbelopp:

369681

EU:s medfinansieringsgrad:

65 %

Svensk projektägare:

ARVIKA NÄRINGSLIVSCENTRUM

Norsk projektägare:

HØGSKOLESENTERET I KONGSVINGER

🇸🇪 Svensk webbplats:

🇳🇴 Norsk hemsida:

Delområde:

Centrala Skandinavien (CS)

Slutrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson norsk sida:

Kristin Gressberg

Kontaktperson svensk sida:

Senaste nytt om projektet

Ingna relaterade artiklar hittades.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.