Arena for sirkulær bioøkonomi

Økt sirkularitet er en forutsetning for å utvikle morgendagens skogprodukter og -tjenester. Prosjektet samler aktører i Norge og Sverige for å øke konkurranseevnen til små og mellomstore bedrifter ved å innovere sirkulære produkter og tjenester fra skogbioøkonomien både regionalt og internasjonalt.

Prioritert område:

En smartare gränsregion

Spesifikt mål:

Små och medelstora företags hållbara tillväxt

Startdato:

1 aug 2023

Sluttdato:

31 jul 2026

Total kostnad for intervensjonen:

2 011 596 EUR

Totalt støttebeløp:

1 185 000 EUR

EUs medfinansieringssats:

Error: 3 arguments are required, 2 given

Svensk prosjekteier:

Paper Province

Norsk prosjekteier:

Norwegian Wood Cluster

🇸🇪 Svensk nettside:

🇳🇴 Norsk nettside:

Delområde:

Centrala Skandinavien (CS)

Sluttrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson på norsk side:

Kontaktperson på svensk side:

Siste nytt om prosjektet

Ingen relaterte artikler ble funnet.

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.