Circular Bioeconomy Arena

Ökad cirkularitet är en förutsättning för att utveckla morgondagens skogsprodukter och tjänster. I projektet samverkar aktörer i Norge och Sverige för att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag genom att innovera cirkulära produkter och tjänster från den skogliga bioekonomin både regionalt och internationellt.

Prioterade område:

En smartare gränsregion

Specifikt mål:

Små och medelstora företags hållbara tillväxt

Startdatum:

1 aug 2023

Slutdatum:

31 jul 2026

Total kostnad för insats:

2 011 596 EUR

Totalt stödbelopp:

1 185 000 EUR

EU:s medfinansieringsgrad:

65 %

Svensk projektägare:

Paper Province

Norsk projektägare:

Norwegian Wood Cluster

🇸🇪 Svensk webbplats:

🇳🇴 Norsk hemsida:

Delområde:

Centrala Skandinavien (CS)

Slutrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson norsk sida:

Kontaktperson svensk sida:

Senaste nytt om projektet

Ingna relaterade artiklar hittades.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.