I oktober ble konferansen Interreg Annual Event arrangert i Santiago de Compostela, Spania som i år har EU-formannskapet. Mer enn 380 representanter fra over 80 Interreg-programmer var samlet her. Mange viktige og relevante innlegg som f.eks status for Interreg-programmene som helhet ble presentert og fremfor alt ble resultatene formidlet på ulike måter. Vi fikk se mange gode eksempler på grenseoverskridende samarbeid både innen besøksbransjen, rekruttering og helsesektoren.

Jenny Lindbäck, svensk förvaltande myndighet; – Jag tyckte att det under konferansen och presentationerna framför allt var två saker som blev väldigt tydliga; det första är att vi har ett jobb att göra med att fortsätta arbetet med att nå ut med budskapet om Interreg till regionens invånare och det andra är vikten av det förenklingsarbete som vi har genomfört i den här nya programperioden, och då tänker jag på projektadministrationen för Interreg-projekten. Simplification var ett ledord som gick igen i många av föredragen.

Den årliga konferansen inneholdt i tillegg til foredrag også work shops med teman som f.eks. grensehinder, energi, kompetens, mobilitet i tillegg til besøk og presentasjoner av lokala Interreg-prosjekt. Det var gode muligheter for å mingle og knytte nye kontakter på tvers av både Interreg-program og land.

Helmik Slora Kristiansen, norsk forvaltende organisasjon; – Dette årlige arrangementet er en viktig arena å være på for å lære av andre Interreg-programmer, knytte kontakter og bli inspirert. Vi ser at vi tilhører et Europa som står innfor manga av de lignende utmaningene med urbanisering, aldrende befolkning og behov for rekruttering av kompetens.

Konferansen ble avsluttet med en fottur på siste del av pilegrimsruten El Camino. Inn mot Santiago de Compostela er det mange stier fra ulike deler av Europa som stråler sammen. Her har besøkende vært en av pilegrimstradisjonen i uminnelige tider. Det ble en fin avslutning på intense dager og mange deltakere deltok i kulturutvekslingen og samlet seg på den siste delen av veien mot Santiago de Compostela som et billedlig tegn på at – Interreg is the way to cooperate! – –

Interreg Annual Event – The way to cooperate!

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.