I oktober blev konferansen Interreg Annual Event arrangerad i Santiago de Compostela, Spanien som i år innehar EU-ordförandeskapet. Här var fler än 380 representanter från över 80 interreg-program samlade. Många viktiga och relevanta inlägg som t.ex. status for Interreg-programmen som helhet blev presenterade och framför allt blev resultaten förmedlade på olika sätt. Vi fick ta del av många goda exempel på gränsöverskridande samarbete både inom besöksnäring, rekrytering och hälsosektorn.

Jenny Lindbäck, svensk förvaltande myndighet; – Jag tyckte att det under konferansen och presentationerna framför allt var två saker som blev väldigt tydliga; det första är att vi har ett jobb att göra med att fortsätta arbetet med att nå ut med budskapet om Interreg till regionens invånare och det andra är vikten av det förenklingsarbete som vi har genomfört i den här nya programperioden, och då tänker jag på projektadministrationen för Interreg-projekten. Simplification var ett ledord som gick igen i många av föredragen.

Den årliga konferansen innehöll i tillägg till föredrag också en mängd work shops med teman som t.ex. gränshinder, energi, kompetens, mobilitet i tillägg till besök och presentationer av lokala Interreg-projekt. Det var goda möjligheter för att mingla och knyta nya kontakter på tvärs av både Interreg-program och länder.

Helmik Slora Kristiansen, norsk forvaltende organisasjon; – Dette årlige arrangementet er en viktig arena å være på for å lære av andre Interreg-programmer, knytte kontakter og bli inspirert. Vi ser at vi tilhører et Europa som står innfor manga av de lignende utmaningene med urbanisering, aldrende befolkning og behov for rekruttering av kompetens.

Konferansen avslutades med vandring på sista delen av pilgrimsleden El Camino. In mot Santiago de Compostela är det många leder från olika delar av Europa som strålar samman och här har folk sedan urminnes tider tagit del av pilgrimstraditionen. Det var en fin avslutning på intensiva dagar och många deltagare tog del av kulturutbytet och förenades på sista delen av vägen in mot Santiago de Compostela som ett  bildligt tecken på att  – Interreg is the way to cooperate! –

Interreg Annual Event – The way to cooperate!

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.