Målet med opplæringen er at prosjektgruppene skal kjenne prosedyrene for å kunne gjennomføre et prosjekt innenfor Interreg Sverige-Norge på best mulig måte.

De av dere som har fått innvilget et prosjekt får derfor tilbud om en dags opplæring på ett av følgende steder:

  • Sentralskandinavia: 23. mars i Trollhättan, Sverige
  • Det nordiske grønne belte: 28. mars i Edsåsdalen, Åre, Sverige

Opplæringen er felles for både norske og svenske prosjekter.

Innholdet i utdanningen

Presentasjon av nye prosjekter, sekretariatets rolle, kommunikasjon og fremdriftsrapporter.
Informasjon om økonomi og søknad om utbetaling. Denne delen holdes i grupper på svensk og norsk side.

Mer informasjon og mulighet for påmelding vil bli kommunisert nedenfor Begivenhet.

Velkommen!

Hold av datoen! Opplæring for nye prosjekter

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.