De historiske opplevelsene
og den geografiske plasseringen preger på ulike måter programområdets omfattende naturområder. Tilgang til kultur- og naturressurser er viktig for både enkeltpersoner og bedrifter. Kultur- og naturarven bidrar til et omfattende sesongturisme der programområdet har gode muligheter til å bidra til den grønne omstillingen og de blå næringene.
Forrige lysbilde
Neste lysbilde
Programprioriteringer
En smartere, grønnere, mer sosial og sterkere grenseregion – det er det vi ønsker. Les mer om de konkrete målene og hvordan prosjekter kan bidra.
Prioriteringer og konkrete mål
De historiske opplevelsene
og den geografiske plasseringen preger på ulike måter programområdets omfattende naturområder. Tilgang til kultur- og naturressurser er viktig for både enkeltpersoner og bedrifter. Kultur- og naturarven bidrar til et omfattende sesongturisme der programområdet har gode muligheter til å bidra til den grønne omstillingen og de blå næringene.
Forrige lysbilde
Neste lysbilde

Nylige artikler

Två personer som håller om varandra i ett ovanifrån perspektiv.

Vinner i fotokonkurransen er kåret!

Vi har gleden av å feire Interreg Cooperation Day 2023 ved å annonsere vinneren av Interreg Sverige-Norge fotokonkurranse med tema...

Publisert 21. september 2023

Kamera lins som hålls av två händer

Fotokonkurranse!

Liker du fotografering? Interreg Sverige-Norge utlyser en konkurranse der du har sjansen til å vise hvordan akkurat ditt samarbeid over grensen ser ut...

Publisert 24. august 2023

En tejpad papperslapp där det står Yes we are open

Velkommen med din søknad!

Ser dere grensen som en ressurs? Har du bærekraft som rettesnor? Da er du velkommen til å sende inn din søknad til Interreg Sverige-Norge. Utlysningen...

Publisert 15. august 2023

Arrangementer, møter og utdanning

Dato: 12. september 2023
Forvaltningsmyndigheten for Interreg Sverige-Norge inviterer til opplæring for nystartede prosjekter samt nye prosjektøkonomer og prosjektledere. Innhold: Gjennomgang av "Min søknad" Økonomisk klar...
Dato: 30. august 2023
Sekretariatet for Nordisk Grønt Belte tilbyr opplæring for deg som nylig har fått innvilget prosjekt. Formålet med opplæringen er at prosjektledere og prosjektøkonomer fra både Sverige og No...
Dato: 24. mai 2023
Styringsgruppen består av representanter for lokalt og regionalt nivå i delområdet. Styringsgruppens hovedoppgave er å prioritere prosjekter og gjennomgå dem opp mot programmets mål...
Dato: 10. mai 2023
Styringsgruppen består av representanter for lokalt og regionalt nivå i delområdet. Styringsgruppens hovedoppgave er å prioritere prosjekter og gjennomgå dem opp mot programmets mål...

Innvilget prosjekt

Integrert grenseregion

Spesielt mindre selskaper har blitt hardt rammet under pandemien. Målet er derfor å øke konkurransekraften til grenseregionens små og mellomstore bedrifter i Viken län og Västra Götalandsregionen, g...
Prosjektperiode

1. juli 2022 –

 30. juni 2025

Spesifikt mål

Bærekraftig vekst av små og mellomstore bedrifter

SAIL

SAIL- Samarbeid-Arbeidkvalifisering-Inkludering- Livsledelse Prosjektets hovedmålsetting er å utfordre og utvikle arbeidsmarkedet hijelmiddelapparatet, slik at en større andel ungdom utenfor jobb...
Prosjektperiode

1. mars 2023 –

 31. mars 2026

Spesifikt mål

Arbeidsmarked på tvers av landegrensene

KILDE – Bærekraftig og naturpositiv utvikling av boliger til rekreasjonsbruk

Fritidskommuner i Trøndelag og Jämtland ønsker å være gode og bærekraftige kommuner for både innbyggere og besøkende. Særlig utbygging av fritidsboliger har vært viktig for å skape vekst og sysselsetting...
Prosjektperiode

1. april 2023 –

 31. mars 2026

Spesifikt mål

Bærekraftig vekst av små og mellomstore bedrifter

Opplevelsesnæring - Samarbeid mellom kultur og serveringsnæring

I dette prosjektet ønsker vi å bringe kultur- og serveringsnæringen sammen til en felles opplevelsesnæring. Samarbeid mellom kultur- og serveringsnæringen har stort potensial. I utgangspunktet handler det om st...
Prosjektperiode

1. januar 2023 –

 31. desember 2025

Spesifikt mål

Bærekraftig kultur og reiseliv

Vanlige spørsmål og svar

For hver søknad om utbetaling skal det rapporteres indikatorer både i delrapporten og i Min søknadssystemet.

Slik går du frem.

Grenseoverskridende samarbeid er et grunnleggende kriterium for Interreg-prosjekter. Prosjektene skal ha en klar grenseoverskridende merverdi og bidra til konkrete resultater med langsiktige effekter. Ved prosjektering er det viktig å avklare hvorfor man samarbeider på tvers av landegrensene. Jo tydeligere dette er definert, jo større er sannsynligheten for at prosjektet oppnår et konkret resultat.

Noen spørsmål å besvare i søknaden:

Kunne vi implementert dette bare i vårt eget land?

Hvorfor ikke?

Hvis vi bare gjorde det i vårt eget land, ville resultatet vært det samme?

Hva bringer vi til det andre landet i prosjektet?

Er det en kompetanseoverføring?

Regioner utenfor programområdet kan generelt nyte godt av 20 % av programmets EU-midler. Totalen må derfor ikke overstige 20 % på programnivå. Det betyr at enkeltprosjekter kan få støtte med høyere prosentandel. Det er imidlertid viktig at resultatene av prosjektaktivitetene kommer programområdet til gode.

For den svenske delen av søknaden må du bruke EU-kommisjonens eurokurs, som fastsettes hver måned, når du sender inn søknaden til oss.  Se eurokursen på kommisjonens nettside

I «Min søknad» skal det norske kostnads- og finansieringsbudsjettet oppgis i euro. Ettersom Norge bruker en fast valutakurs på 10 kroner, brukes den til å konvertere NOK til EUR.

Prosjekter skal ha tilgang til god kunnskap om LOU og LUF. Dersom du som støttemottaker ikke er omfattet av disse lovene, må noen eller noen i prosjektet ha god kjennskap til den spesielle innkjøpsprosedyren basert på prinsippene i LOU (tidligere kalt forretningsmessighet). Aktuell informasjon er tilgjengelig på Upphandlingsmyndigheten.se.

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige – Norge for forrige periode (2014–2020) via knappen under.