I november samlade NHO i samarbete med Viken, Innlandet, Troms och Finnmark fylkeskommuner näringslivet för att informera om de gränslösa möjligheter som Interreg har att erbjuda. Norge deltar i 10 Interreg-program och representanter från Sverige-Norge, Aurora och Öresund-Kattegat-Skagerrak var närvarande för att berätta om möjligheterna för näringslivet och framför allt för klusterorganisationer.

Idar Kreutzer, internationell direktör på NHO, inledde dagen med att nordiskt samarbete är viktigare än någonsin – även för näringslivet! Vidare informerade Vibeke Hammar Madsen från Gränshinderrådet om rollen som pådrivande för att lösa gränshinder. Läs mer i vår tidigare artikel om gränshinder.

Statssekreterare Sigrunn Wiggen Prestbakmo, Kommunal- og distriktsdepartementet, talade om livskraftiga samhällen och att Norden kan bli ett kompetenscentrum för grön omställning. Hon lyfte fram Interreg-projektet Green Flyway, som syftar till att etablera testmiljöer och testområden för elflygplan och autonoma luftfartyg i luftkorridoren mellan Røros och Östersund för att hitta möjliga standardlösningar för laddningsinfrastruktur, luftfartskontroll och annan gemensam teknologi.

Under dagen presenterades också många exempel på bra och viktigt gränsöverskridande samarbeten. Nordiska ministerrådet har som vision att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region fram till år 2030, och under konferensen var det tydelig at det finns många aktörer som bidrar til den visionen. Ett bra exempel från Interreg Sverige-Norge-programmet är det tidigare Interreg-projektet Solenergiklyngen, som presenterades av VD Trine Kopstad Berentsen och som idag är en nationell kluster för solenergi med över 150 partners och över 2000 anställda.

Dessutom hölls en intressant paneldiskussion där Berit Sannes, klusterledare för Norwegian Woodcluster, deltog och berättade hur viktigt samarbete och Interreg är för företagen i den nationella och internationella klusterorganisasjonen. Norwegian Woodcluster deltar i Interreg-projektet The Circular Bioeconomy Arena i Interreg Sverige-Norge-programmet och har 36 företag som ägare.

Dagens många exempler visar att det finns stor potential inom det svensk-norska samarbetet för både företag och klusterorganisationer!

Gränslösa möjligheter

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.