I november samlet NHO I samarbeid med Viken, Innlandet, Troms og Finnmark fylkeskommuner næringslivet for å informere om de grenseløse mulighetene Interreg har å tilby. Norge deltar i 10 Interreg-programmer og representanter fra Sverige-Norge, Aurora og Öresund-Kattegat-Skagerrak var tilstede for å snakke om mulighetene for næringslivet og fremfor alt for klyngeorganisasjoner.

Idar Kreutzer, internasjonal direktør i NHO, startet dagen med at nordisk samarbeid er viktigere enn noen gang – også for næringslivet! Videre informerte Vibeke Hammar Madsen fra Gränshinderrådet om rollen som pådriver for å løse grensehindre. Les mer i vår tidligere artikkel om grensehinder.

Statssekretær Sigrunn Wiggen Prestbakmo, Kommune- og distriktsavdelingen, snakket om levedyktige samfunn og at Norden kan bli et kompetansesenter for grønn omstilling. Interreg-prosjektet Green Flyway, som har som mål å etablere testmiljøer og testområder for elektriske og autonome fly i luftkorridoren mellom Røros og Östersund for å finne mulige standardløsninger for ladeinfrastruktur, flykontroll og annen felles teknologi.

I løpet av dagen ble det også presentert mange eksempler på gode og viktige grenseoverskridende samarbeid. Nordisk ministerråds visjon er at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030, og under konferansen var det tydelig at det er mange aktører som bidrar til den visjonen. Et godt eksempel fra Interreg Sverige-Norge-programmet er det tidligere Interreg-prosjektet Solenergiklyngen, som ble presentert av administrerende direktør Trine Kopstad Berentsen og som i dag er en nasjonal klynge for solenergi med over 150 partnere og over 2000 ansatte.

I tillegg ble det holdt en interessant panelsamtale der Berit Sannes, klyngeleder for Norwegian Woodcluster, deltok og fortalte hvor viktig samarbeid og Interreg er for virksomhetene i den nasjonale og internasjonale klyngeorganisasjonen. Norwegian Woodcluster deltar i Interreg-prosjektet The Circular Bioeconomy Arena i Interreg Sverige-Norge programmet og har 36 selskaper som eiere.

Dagens mange eksempler viser at det er et stort potensial innenfor det svensk-norske samarbeidet for både bedrifter og klyngeorganisasjoner!

Grenseløse muligheter

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.