Förbered dig
Nästa utlysning öppnar den 15 augusti och stänger den 15 september. Förbered dig genom att läsa på om programmets prioriteringar och mål i populärversionen av programdokumentet, under fliken Söka projekt. Ta gärna kontakt med en rådgivare om du har frågor.
De historiska erfarenheterna
och det geografiska läget präglar på olika sätt programområdets vidsträckta naturområden. Tillgängligheten till kultur- och naturresurser är viktiga för både enskilda invånare och företag. Kultur- och naturarvet bidrar till en omfattande säsongsturism där programområdet har goda möjligheter att bidra till den gröna omställningen och de blåa näringarna.
Föregående bild
Nästa bild
Förbered dig
Nästa utlysning öppnar 15 augusti och stänger 15 september. Förbered dig genom att läsa på om programmets prioriteringar och mål i programdokumentet, under fliken Söka projekt. Ta gärna kontakt med en rådgivare om du har frågor.
De historiska erfarenheterna
och det geografiska läget präglar på olika sätt programområdets vidsträckta naturområden. Tillgängligheten till kultur- och naturresurser är viktiga för både enskilda invånare och företag. Kultur- och naturarvet bidrar till en omfattande säsongsturism där programområdet har goda möjligheter att bidra till den gröna omställningen och de blåa näringarna.
Föregående bild
Nästa bild

Senaste Artiklar

Möte i styrkommittén för Centrala Skandinavien i Lillestrøm

Förra veckan samlades styrkommittén för Centrala Skandinavien till möte och beslutade om stöd till projekt som sökt Interreg Sverige-Norg...

2023-05-31

Interreg-medel till projekt i Nordens Gröna Bälte och Centrala Skandinavien

Sammanlagt får sju projekt i delområdena Nordens Gröna Bälte och Centrala Skandinavien drygt 5,4 miljoner euro i stöd från Interreg Sveri...

2023-05-31

Möte i styrkommittéen i Nordens Gröna Bälte i Åre

I förra veckan samlades styrkommittén för Nordens gröna bälte i Åre för middag och möte. Mötet leddes av ordförande Catarina Espmark, Reg...

2023-05-16

Event, möten och utbildningar

Datum: 24 maj 2023
Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets må...
Datum: 11 maj 2023
Förvaltande myndigheten för Interreg Sverige-Norge, bjuder in till utbildning för nystartade projekt samt nya projektekonomer och projektledare. Innehåll: Genomgång av ”Min ansökan” Ekonomisk redo...
Datum: 10 maj 2023
Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets må...

Beviljade Projekt

ExpandE

Projektet vill stärka arbetsmarknadens effektivitet genom att skapa förutsättningar för unga långt från arbetsmarknaden att bli anställningsbara på andra sidan gränsen. Detta ska göras genom digita...
Projektperiod

5 dec 2022 –

 28 nov 2025

Specifikt mål

Gränsöverskridande arbetsmarknad

ILSA – Innovation Leverage through Systematic Approach

Trøndelag og Jämtland behöver øke sin innovasjonskapasitet og vilje til å investere i FoU. Eksisterende initiativ for å øke bedrifters innovasjonskapabiliteter er dårlig tilpasset forutsetningene. ...
Projektperiod

1 jan 2023 –

 30 jun 2024

Specifikt mål

Innovativa miljöer

SYSTER gastronomi – Stärkt via Samverkan, Yrkesstolthet, Samisk och lokal mat, Traditioner, Erfarenhetsutbyte, Rörlighet

Målet er å styrke læring om lokal- og samisk matkultur i grunnskolen, via skolemåltid og mat- og helsefaget / heimkunnskap. Dette gjennom å utvikle en praktisk verktøykasse / kunnskapsbank for insp...
Projektperiod

1 mar 2023 –

 28 feb 2026

Specifikt mål

Utbildning

SAMSPEL

Prosjektet SAMSPEL skal synliggjøre, forbedre og styrke kulturnæringenes vilkår, roller, verdiskaping og kompetanserfor å oppnå forretningsutvikling og innovasjon, bærekraftig økonomisk utvikling, ...
Projektperiod

1 apr 2023 –

 31 mar 2026

Specifikt mål

Små och medelstora företags hållbara tillväxt

Vanliga Frågor och Svar

Vid varje ansökan om utbetalning ska indikatorer rapporteras både i delrapporten och i systemet Min ansökan.

Så här går du till väga.

Samarbete över gränsen är ett grundläggande kriterium för Interregprojekt. Projekten ska ha ett tydligt gränsöverskridande mervärde och bidra till konkreta resultat med långsiktiga effekter. Vid projektplaneringen är det viktigt att klargöra varför ni samarbetar gränsöverskridande. Ju tydligare detta definieras desto större är sannolikheten att projektet uppnår ett konkret resultat.

Några frågor att besvara i ansökan:

Skulle vi kunna genomföra detta enbart i det egna landet?

Varför inte?

Om vi gjorde det bara i vårt eget land, skulle resultatet bli detsamma?

Vad är det vi tillför i projektet till det andra landet?

Finns det kompetensöverföring?

Regioner utanför programområdet kan generellt sett ta del av 20 % av programmets EU-medel. Totalen ska alltså högst bli 20 % på programnivå. Det betyder att enstaka projekt kan få en finansiering med ett högre procenttal. Det är dock viktigt att resultatet av projektverksamheten kommer programområdet till del.

För den svenska delen av ansökan ska du använda EU-kommissionens eurokurs som fastställs varje månad, när du skickar in din ansökan till oss.  Se eurokurs på kommissionens webbplats

I ”Min Ansökan” ska norsk kostnads- och finansieringsbudget anges i euro. Eftersom Norge använder en fast kurs på 10 norska kronor används den för att omvandla NOK till EUR.

Projekt ska ha tillgång till goda kunskaper om LOU och LUF. Om ni som stödmottagare inte omfattas av dessa lagar ska någon eller några i projektet ha goda kunskaper om det särskilda inköpsförfarandet som baseras på principerna i LOU (tidigare kallat affärsmässighet). På Upphandlingsmyndigheten.se finns aktuell information.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.