De historiska erfarenheterna
och det geografiska läget präglar på olika sätt programområdets vidsträckta naturområden. Tillgängligheten till kultur- och naturresurser är viktiga för både enskilda invånare och företag. Kultur- och naturarvet bidrar till en omfattande säsongsturism där programområdet har goda möjligheter att bidra till den gröna omställningen och de blåa näringarna.
Föregående bild
Nästa bild
Programmets prioriteringar
En smartare, grönare, mer social och starkare gränsregion - det vill vi ha. Läs mer om de specifika målen och om hur projekt kan bidra.
Prioriteringar och specifika mål
Programmets vision
En hållbar utveckling och omställning i en attraktiv gränsregion utan gränshinder.  
Föregående bild
Nästa bild

Senaste Artiklar

Nya Interreg-projekt i Nordens Gröna Bälte

Under höstens möte i styrkommittén för delområdet Nordens Gröna Bälte blev följande 6 projekt beviljade stöd: Green Flyway 2 – Z...

Publicerat den 01 december 2023

COMMSEC – en starkare gränsregion

Småskaliga projektet CommSec presenterades vid höstens styrkommittémöte i Nordens Gröna Bälte. CommSec står för community security och s...

Publicerat den 30 november 2023

Vill du veta mer om hur du ansöker till Interreg Sverige-Norge?

Välkommen till vår digitala informationsträff den 15 december kl. 9-11! Du får lära dig om vad som är viktigt att tänka på i en proje...

Publicerat den 23 november 2023

Event, möten och utbildningar

Datum: 30 januari 2024
Sekretariatet för Nordens gröna bälte bjuder in till en utbildning för er som nyligen fått ett projekt beviljat. Syftet med utbildningen är att  projektledare och projektekonomer från både Sverige ...
Datum: 5 december 2023
Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets må...
Datum: 12 september 2023
Förvaltande myndigheten för Interreg Sverige-Norge, bjuder in till utbildning för nystartade projekt samt nya projektekonomer och projektledare. Innehåll: Genomgång av ”Min ansökan” Ekonomisk redo...
Datum: 30 augusti 2023
Sekretariatet för Nordens gröna bälte erbjuder en utbildning för er som nyligen fått ett projekt beviljat. Syftet med utbildningen är att  projektledare och projektekonomer från både Sverige och No...

Beviljade Projekt

Mid Nordic Visual Lab

Projektet syftar till att synliggöra och skapa synergier mellan film- och spelbranschen i Trøndelag, Jämtland och Västernorrland. Genom nätverksmöten, kontaktförmedling, kompetensutveckling, koncep...
Projektperiod

1 maj 2023 –

 30 apr 2026

Specifikt mål

Små och medelstora företags hållbara tillväxt

Hållbar Hälsa-förstå, bemöta och behandla stress och psykisk ohälsa med stöd av digital teknik

Projektet vill stärka innovations- och forskningsmiljöer genom att testa nya metoder och arbetssätt med stöd av digital teknik. Målet är att erbjuda patienter digifysiska stöd och behandlingar som ...
Projektperiod

31 mar 2023 –

 30 mar 2026

Specifikt mål

Innovativa miljöer

CommSec – Community Security

CommSec vill bidra till en robust grenseregion i Nordens gröna bälte. Genom ett operativt nätverk av företag och näringsaktörer i Midt-Norge och Mitt-Sverige vill vi kunna skapa ökad konkurrensk...
Projektperiod

1 maj 2023 –

 30 jun 2024

Specifikt mål

Stärka det gränsöverskridande samarbetet

Grön industriväxt

Grön industriväxt är ett projekt som genomförs över gränsen mellan Sverige och Norge och som riktar sig till små och medelstora tillverkande företag i Värmland och Kongsvingerregionen. Projektets h...
Projektperiod

14 aug 2023 –

 14 aug 2026

Specifikt mål

Små och medelstora företags hållbara tillväxt

Vanliga Frågor och Svar

Vid varje ansökan om utbetalning ska indikatorer rapporteras både i delrapporten och i systemet Min ansökan.

Så här går du till väga.

Samarbete över gränsen är ett grundläggande kriterium för Interregprojekt. Projekten ska ha ett tydligt gränsöverskridande mervärde och bidra till konkreta resultat med långsiktiga effekter. Vid projektplaneringen är det viktigt att klargöra varför ni samarbetar gränsöverskridande. Ju tydligare detta definieras desto större är sannolikheten att projektet uppnår ett konkret resultat.

Några frågor att besvara i ansökan:

Skulle vi kunna genomföra detta enbart i det egna landet?

Varför inte?

Om vi gjorde det bara i vårt eget land, skulle resultatet bli detsamma?

Vad är det vi tillför i projektet till det andra landet?

Finns det kompetensöverföring?

Regioner utanför programområdet kan generellt sett ta del av 20 % av programmets EU-medel. Totalen ska alltså högst bli 20 % på programnivå. Det betyder att enstaka projekt kan få en finansiering med ett högre procenttal. Det är dock viktigt att resultatet av projektverksamheten kommer programområdet till del.

För den svenska delen av ansökan ska du använda EU-kommissionens eurokurs som fastställs varje månad, när du skickar in din ansökan till oss.  Se eurokurs på kommissionens webbplats

I ”Min Ansökan” ska norsk kostnads- och finansieringsbudget anges i euro. Eftersom Norge använder en fast kurs på 10 norska kronor används den för att omvandla NOK till EUR.

Projekt ska ha tillgång till goda kunskaper om LOU och LUF. Om ni som stödmottagare inte omfattas av dessa lagar ska någon eller några i projektet ha goda kunskaper om det särskilda inköpsförfarandet som baseras på principerna i LOU (tidigare kallat affärsmässighet). På Upphandlingsmyndigheten.se finns aktuell information.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.