Nyheter

 • Snart kan protein från skogen användas som fiskfoder

  24 juni, 2020

  Fiskfoder består ofta av fisk- eller sojamjöl. Det är inte hållbart när produktionen av odlad fisk ökar. RISE har hittat en metod för att göra fiskfoder av hållbara proteinkällor...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Digital slutkonferens: Skogens värden – Innovation för grön omställning i skogen

  23 juni, 2020

  Välkommen till digital slutkonferens för projektet Ingoskog! Nu går Ingoskog-projektet mot sitt slut och projektet vill bjuda in till finalen – en konferens där kunskap och erfarenheter delas. När: 19...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Älgvandring över gränsen

  23 juni, 2020

  Animeringen visar rörelsemönster hos 21 GPS-försedda älgar (16 kor och 5 tjurar) som är märkta i projektet GRENSEVILT. Området är beläget i norra delen av Värmland/västra Dalarna i Sverige...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Mitt Europa som vykort

  22 juni, 2020

  #EUinmyregion #MittEuropa Kommissionen i Bryssel vill ha foton från era projekt! Skicka en fin bild som visar ert projekt till Europeiska kommissionen och ni kan få upptryckta vykort som tack...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Hallå där Jenny Karlsson, projektledare för Music Ecosystems Inner Scandinavia…

  18 juni, 2020

  … du är sedan årsskiftet projektledare för MECO, Music Ecosystems Inner Scandinavia, hur går det och vad handlar projektet om? – Tack, det går bra! Vi är nu halvvägs...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Halvveis i CriseIT 2

  17 juni, 2020

  Hva har skjedd, hva skjer, hva kommer til å skje i Crise IT 2? Les halvveissummeringen her: https://www.criseit.org/halvtid/ Karlstads Universitet, Høgskolen i Innlandet og flere samarbeidspartnere jobber i CriseIT 2...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Mitt Europa – storytelling

  15 juni, 2020

  Bra berättelser säger oss inte bara något vi redan visste. De delar med sig av idéer, erfarenheter och kanske till och med åsikter. De är enkla och fokuserade. De...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Coronapandemin och framtidens behov av krisövningar

  10 juni, 2020

  Hva skjer hvis det oppstår en stor flom eller skogbrann under en pågående pandemi? Karlstad Universitet og Høgskolen Innlandet jobber sammen i prosjektet CriseIT 2 – Implementing Future Crisis...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Bedre metoder for involvering av brukere i tjenesteinnovasjon

  9 juni, 2020

  Prosjektet “Tjenesteinnovasjon gjennom utvikling av bedre samhandling mellom tjenesteapparat og brukere” har rettet seg mot brukere og tjenester innenfor psykisk helse og rusfeltet. Bakgrunnen for prosjektet har vært erkjennelsen...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Ny studie om coronakrisens påverkan på musikbranschen

  4 juni, 2020

  Det har knappast undgått någon att även musik- och eventbranschen har påverkats kraftigt av coronakrisen. Just nu genomför forskningsprojektet Music Ecosystems Inner Scandinavia, MECO, en enkätundersökning om hur förutsättningarna...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Inspiration: SMICE digitala slutkonferens

  3 juni, 2020

  Projektet SMICE – Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi – bestämde sig under rådande situation för att genomföra sin slutkonferens digitalt. Slutkonferensen i sin helhet finns att ta del av...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Interreg stöttar två nya gröna projekt

  14 maj, 2020

  Två nya gränsöverskridande projekt får stöd av Interreg Sverige-Norge. Det står klart efter beslut av programmets kommittéer. Projektet Skogsjobb i gränslandet ska bidra till en stabil kompetensförsörjning inom skogsbruket och...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Gränsen som attraktion

  4 maj, 2020

    Fotograf: Anja Sonerud    Projektet Gränsen som attraktion har handlat om att stärka besöksnäringen i gränsregionen Bohuslän, Dalsland och Østfold. Besöksnäringen är en basnäring i gränsregionen och vi...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Uppdraget – entreprenörskap för nyanlända

  29 april, 2020

  Uppdraget var ett samarbete mellan Ungt Entreprenørskap (UE) Østfold og Ung Företagsamhet (UF) Fyrbodal. Målet med projektet var att ge nyanlända ungdomar förutsättningar att bo och verka i ett...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Geologiskt arv ska stärka besöksnäringen i Hedmark och Dalarna

  28 april, 2020

  Styrkommittén för delområde Inre Skandinavien inom Interreg Sverige-Norge har beviljat cirka 470 000 euro till utvecklingsprojektet GNIST – Geologiskt arv i naturbaserad innovation för skandinavisk turism. Pengarna utgörs av cirka...

  0
  Interreg Sverige-Norge