Barn påverkar

Mötesplats medborgare och Engagera mera

Engagera medborgare direkt i kommunala utvecklingsfrågor

I Fredrikstad och Uddevalla får medborgarna att bidra till att forma samhället, göra ekonomiska prioriteringar och fatta beslut – även mellan kommunalvalen. Resultatet: en säkrare och bättre stad, mer engagemang och mer egenansvar.

Mötesplats medborgare och Engagera mera har skapat en ny modell för att involvera , engagera och inkludera invånarna i beslutsfattandet.

Då Giovanni Allegretti (Centrum för sociala studier – universitetet i Coimbra – Portugal) 2007 presenterade sin omfattande undersökning om demokrati i Europa lyste de skandinaviska länderna med sin frånvaro .
– Till vår stora förvåning är Skandinavien en vit fläck på kartan, säger projektledarna Dagny Arnestad och Lena Tegenfeldt. arbetat intensivt med att stärka den lokala demokratin i Uddevalla och Fredrikstad.

– I Sverige och Norge är vi världsmästare i representativ demokrati, men sämre när det gäller dialog och delaktighet mellan valen, säger Tegenfeldt.

– Konsekvenserna av att befolkningen känner att de har litet inflytande och ägande i samhället är mycket allvarligare, förklarar hon. Det handlar inte bara om att sjunkande valdeltagande och mindre engagemang i politiska partier, men också om kärlek och ägande av lokala samhällen för att känna sig trygg. En att tro på framtiden och att ta ansvar för att utveckla och utnyttja de resurser du har tillgängliga.

– Vi har tagit vissa geografiska områden och målgrupper identifierade nyckelfrågor och arbeta med invånarna att lösa dem, säger Arnestad. UProjektet har skapat 10 nya , fysiska mötesplatser förutom en gränsöverskridande digitala arenan . – En viktig förutsättning för engagemang, information och medvetenhet. Detta gäller särskilt marginaliserade befolkningsgrupper. Därför var det viktigt för oss att skapa mötesplatser för lärande, diskussion och utbyte av erfarenheter.

Tillsammans med Østfold universitet, Göteborgs universitet och Sveriges kommuner och landsting (SKL), har projektet testat det en mängd olika metoder och aktiviteter. En av dessa aktiviteter är ”Future City Games”, där deltagarna uppmanades att lämna vardagen och resa 30 år framåt i tiden. Under två dagar fick medborgarna till direkt ingå i den kommunala planeringen och visionsarbetet.
– Det engagemang och intresse som vi upplevde under workshopen var enorm, säger Tegenfeldt.
– En annan framgång är något som vi har kallat Miljö-och säkerhets promenader, säger Arnestad. VERSUS är en enkel och strukturerad metod för att identifiera förbättringsområden i den lokala miljön. Responsen har varit mycket bra, säger Arnestad.

Det Banbrytande arbete har burit frukt och fått stor uppmärksamhet både när och fjärran. I konkurrens med 379 andra projekt nominerades de till GötaPriset, en utmärkelse som ges till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor. Och när Allegretti uppdaterad undersökning år 2009, syntes två ljuspunkter på den norra delen av Europas karta – beläget i Fredrikstad och Uddevalla.

Projekttid : 2008-09-01- 2014-08-31
Total budget : 1 520 000 EUR
ERUF : 860 000 EUR
Norska LP : Fredrikstad kommune
Svensk LP : Uddevalla kommun