Värden längs vägen

Kulturarv och kulturmiljöer är idag en underutnyttjad resurs. Interregprojektet Värden längs vägen syftar till att stärka gränsregionen i Nordens Gröna Bälte genom att skapa större kunskap och förståelse för hur kulturarv och kulturmiljöer kan vara en resurs för platsutveckling och samhällsplanering. Slik kan kulturverdier bidra til å skape gode livsmijlø, og lokal og regional utvikling og verdiskaping.

Prioterade område:

En starkare gränsregion

Specifikt mål:

Stärka det gränsöverskridande samarbetet

Startdatum:

1 jan 2024

Slutdatum:

31 dec 2026

Total kostnad för insats:

1 610 166 EUR

Totalt stödbelopp:

749 702 EUR

EU:s medfinansieringsgrad:

65 %

Svensk projektägare:

Stiftelsen Jamtli

Norsk projektägare:

Museet Midt

🇸🇪 Svensk webbplats:

🇳🇴 Norsk hemsida:

Delområde:

Nordens Gröna Bälte (NGB)

Slutrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson norsk sida:

Kontaktperson svensk sida:

Senaste nytt om projektet

Ingna relaterade artiklar hittades.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.