Verdier langs vegen

Kulturarv og kulturmiljøer er i dag en underutnyttet ressurs. Interreg-prosjektet Verdier på veien har som mål å styrke grenseregionen i Nordens Grønne Belte ved å skape større kunnskap og forståelse for hvordan kulturarv og kulturmiljøer kan være en ressurs for stedsutvikling og samfunnsplanlegging. På denne måten kan kulturverdier bidra til å skape gode livsmiljøer, lokal og regional utvikling og verdiskaping.

Prioritert område:

En starkare gränsregion

Spesifikt mål:

Stärka det gränsöverskridande samarbetet

Startdato:

1 jan 2024

Sluttdato:

31 des 2026

Total kostnad for intervensjonen:

1 610 166 EUR

Totalt støttebeløp:

749 702 EUR

EUs medfinansieringssats:

Error: 3 arguments are required, 2 given

Svensk prosjekteier:

Stiftelsen Jamtli

Norsk prosjekteier:

Museet Midt

🇸🇪 Svensk nettside:

🇳🇴 Norsk nettside:

Delområde:

Nordens Gröna Bälte (NGB)

Sluttrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson på norsk side:

Kontaktperson på svensk side:

Siste nytt om prosjektet

Ingen relaterte artikler ble funnet.

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.