Människor i gatumiljö vid vatten

Upplevelsenäring – Samverkan mellan kultur och besöksnäringen

I detta projekt vill vi föra samman kultur- och besöksnäringen till en gemensam upplevelsenäring. Samverkan mellan kultur- och besöksnäringen har stor potential . I grunden handlar det om att stärka attraktionskraft, platsutveckling och tillväxt i upplevelsenäringen. För att åstadkomma det behöver vi stärka samverkan, se nya utvecklingsmöjligheter och tillväxt av hållbar upplevelseproduktion för kultur- och besöksnäring.

Prioterade område:

En mer social gränsregion

Specifikt mål:

Hållbar kultur och turism

Startdatum:

1 jan 2023

Slutdatum:

31 dec 2025

Total kostnad för insats:

2 278 122 EUR

Totalt stödbelopp:

1 358 099 EUR

EU:s medfinansieringsgrad:

65 %

Svensk projektägare:

Innovatum Science Center

Norsk projektägare:

Fredrikstads kommune

🇸🇪 Svensk webbplats:

🇳🇴 Norsk hemsida:

Uppgifter saknas

Delområde:

Centrala Skandinavien (CS)

Slutrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson norsk sida:

Kontaktperson svensk sida:

Senaste nytt om projektet

Ingna relaterade artiklar hittades.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.