En grupp människor

SAMSPEL

Prosjektet SAMSPEL skal synliggjøre, forbedre og styrke kulturnæringenes vilkår, roller, verdiskaping og kompetanserfor å oppnå forretningsutvikling og innovasjon, bærekraftig økonomisk utvikling, sosial delaktighet og konkurransekraft i Trøndelag og Jämtlands län. Målet er at kulturnæringene ser regionen som attraktiv å leve, virke i.

Prioterade område:

En smartare gränsregion

Specifikt mål:

Små och medelstora företags hållbara tillväxt

Startdatum:

1 apr 2023

Slutdatum:

31 mar 2026

Total kostnad för insats:

1 148 771 EUR

Totalt stödbelopp:

EU 467 054/IR 205 100

EU:s medfinansieringsgrad:

65 %

Svensk projektägare:

Region Jämtland Härjedalen

Norsk projektägare:

Stiftinga Hilmar Alexandersen

🇸🇪 Svensk webbplats:

🇳🇴 Norsk hemsida:

Uppgifter saknas

Delområde:

Nordens Gröna Bälte (NGB)

Slutrapport:

Publiceras när projektet är avslutat

Kontaktperson norsk sida:

Kontaktperson svensk sida:

Karolina Nätterlund

Senaste nytt om projektet

Ingna relaterade artiklar hittades.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.