Kvinna tecknar på digital skärm

Mid Nordic Visual Lab

Projektet syftar till att synliggöra och skapa synergier mellan film- och spelbranschen i Trøndelag, Jämtland och Västernorrland. Genom nätverksmöten, kontaktförmedling, kompetensutveckling, konceptutveckling och rådgivning strävar Mid Nordic Visual Lab efter att förbättra förutsättningarna för företag inom den kreativa och kulturella branschen inom film och spel. Målet är att skapa en attraktiv region som lockar både etablerade kreatörer och unga talanger samtidigt som företagen kan utvecklas och öka sin omsättning.

Prioterade område:

En smartare gränsregion

Specifikt mål:

Små och medelstora företags hållbara tillväxt

Startdatum:

1 maj 2023

Slutdatum:

30 apr 2026

Total kostnad för insats:

861 005 EUR

Totalt stödbelopp:

513 453 EUR

EU:s medfinansieringsgrad:

65 %

Svensk projektägare:

Scenkonst Västernorrland AB/Film Västernorrland

Norsk projektägare:

Midtnorsk Filmsenter

🇸🇪 Svensk webbplats:

🇳🇴 Norsk hemsida:

Delområde:

Nordens Gröna Bälte (NGB)

Slutrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson norsk sida:

Elin Kristensen

Kontaktperson svensk sida:

Senaste nytt om projektet

Ingna relaterade artiklar hittades.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.