Två bröder på var sida gränsen

Integrerad Gränsregion

Speciellt mindre företag har varit hårt utsatta under pandemin. Målet är därför att öka konkurrenskraften hos gränsregionens små och medelstora företag i Viken fylke och Västra Götalandsregionen, genom ökad integration och att bättre använda varandras resurser i ett gränsöverskridande samarbete. Projektet vänder sig även till politiker och myndigheter på statlig och regional nivå samt relevanta fora inom det nordiska samarbetet. Vi vill verka för en starkare politisk förankring av behovet av öppna gränser så att en integrerad arbetsmarknad kan upprätthållas även i kristider och att tilliten till en sådan återskapas hos befolkningen.

Prioterade område:

En smartare gränsregion

Specifikt mål:

Små och medelstora företags hållbara tillväxt

Startdatum:

1 jul 2022

Slutdatum:

30 jun 2025

Total kostnad för insats:

836907 EUR

Totalt stödbelopp:

500649 EUR

EU:s medfinansieringsgrad:

65 %

Svensk projektägare:

Svinesundskommittén

Norsk projektägare:

Foreningen Svinesundskomiteen

🇸🇪 Svensk webbplats:

🇳🇴 Norsk hemsida:

Delområde:

Centrala Skandinavien (CS)

Slutrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson norsk sida:

Kontaktperson svensk sida:

Senaste nytt om projektet

Ingna relaterade artiklar hittades.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.