Integrert grenseregion

Spesielt mindre selskaper har blitt hardt rammet under pandemien. Målet er derfor å øke konkurransekraften til grenseregionens små og mellomstore bedrifter i Viken län og Västra Götalandsregionen, gjennom økt integrering og å utnytte hverandres ressurser bedre i grenseoverskridende samarbeid. Prosjektet henvender seg også til politikere og myndigheter på statlig og regionalt nivå samt relevante fora innenfor det nordiske samarbeidet. Vi ønsker å arbeide for en sterkere politisk forankring av behovet for åpne grenser slik at et integrert arbeidsmarked kan opprettholdes også i krisetider og at tilliten til et slikt marked gjenopprettes blant befolkningen.

Prioritert område:

En smartare gränsregion

Spesifikt mål:

Små och medelstora företags hållbara tillväxt

Startdato:

1 jul 2022

Sluttdato:

30 jun 2025

Total kostnad for intervensjonen:

836907 EUR

Totalt støttebeløp:

500649 EUR

EUs medfinansieringssats:

Error: 3 arguments are required, 2 given

Svensk prosjekteier:

Svinesundskommittén

Norsk prosjekteier:

Foreningen Svinesundskomiteen

🇸🇪 Svensk nettside:

🇳🇴 Norsk nettside:

Delområde:

Centrala Skandinavien (CS)

Sluttrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson på norsk side:

Kontaktperson på svensk side:

Siste nytt om prosjektet

Ingen relaterte artikler ble funnet.

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.