Fem människor samlade runt ett runt bord

Gränslös kompetens

Kompetensförsörjning begränsas av föreställningar om kompetens för både individer och företag. Ambitionen med detta projekt är att se mer gränslöst på kompetens: att se möjligheter över landsgränser, att inte låta sig begränsas av förutfattande meningar. Vi studerar (1) hur arbetsgivare ser på kompetens, vem som har den och var den finns och (2) hur normer kring kompetens formar ungdomars karriärval.

Prioterade område:

En mer social gränsregion

Specifikt mål:

Gränsöverskridande arbetsmarknad

Startdatum:

1 jan 2024

Slutdatum:

31 dec 2026

Total kostnad för insats:

283 227 EUR EUR

Totalt stödbelopp:

171 353 EUR

EU:s medfinansieringsgrad:

65 %

Svensk projektägare:

Mittuniversitetet

Norsk projektägare:

Nord Universitet

🇸🇪 Svensk webbplats:

🇳🇴 Norsk hemsida:

Delområde:

Nordens Gröna Bälte (NGB)

Slutrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson norsk sida:

Kontaktperson svensk sida:

Senaste nytt om projektet

Ingna relaterade artiklar hittades.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.