Fem människor samlade runt ett runt bord

Grenseløs ekspertise

Kompetansetilbudet begrenses av både enkeltpersoners og bedrifters oppfatning av kompetanse. Ambisjonen med dette prosjektet er å ha et mer grenseløst syn på kompetanse: å se muligheter på tvers av landegrenser og ikke la seg begrense av forutinntatte meninger. Vi studerer (1) hvordan arbeidsgivere ser på kompetanse, hvem som har den og hvor den er lokalisert, og (2) hvordan normer rundt kompetanse former unges karrierevalg.

Prioritert område:

En mer social gränsregion

Spesifikt mål:

Gränsöverskridande arbetsmarknad

Startdato:

1 jan 2024

Sluttdato:

31 des 2026

Total kostnad for intervensjonen:

283 227 EUR EUR

Totalt støttebeløp:

171 353 EUR

EUs medfinansieringssats:

Error: 3 arguments are required, 2 given

Svensk prosjekteier:

Mittuniversitetet

Norsk prosjekteier:

Nord Universitet

🇸🇪 Svensk nettside:

🇳🇴 Norsk nettside:

Delområde:

Nordens Gröna Bälte (NGB)

Sluttrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson på norsk side:

Kontaktperson på svensk side:

Siste nytt om prosjektet

Ingen relaterte artikler ble funnet.

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.