Tre personer vandrar på stor klippa

Besöksnäring 2.0

Hållbar utveckling är vår tids största utmaning. Projektet Besöksnäring 2.0 möter företagarnas behov av att bygga kompetens, stärka innovationskraften och knyta samman gränsregionens aktörer till en bærekraftig destination. I prosjektet skapes koblinger mellom besøksnæringen, IKT-næringen, akademia, offentlig sektor og befolkningen, lokalt og grenseregionalt. Gjennom nye samarbeid på tvers av kompetanser og erfaring ønsker prosjektet å bistå til nytenkning og innovasjonpå et nivå som de små og mellom store aktørene i vår grenseregionkan læreav og implementere.

Prioterade område:

En smartare gränsregion

Specifikt mål:

Små och medelstora företags hållbara tillväxt

Startdatum:

1 jan 2023

Slutdatum:

31 dec 2025

Total kostnad för insats:

1217114 EUR

Totalt stödbelopp:

725923

EU:s medfinansieringsgrad:

65 %

Svensk projektägare:

Svinesundskommittén

Norsk projektägare:

Inspiria

🇸🇪 Svensk webbplats:

🇳🇴 Norsk hemsida:

Delområde:

Centrala Skandinavien (CS)

Slutrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson norsk sida:

Kontaktperson svensk sida:

Senaste nytt om projektet

Ingna relaterade artiklar hittades.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.