Guide för hur du söker stöd från Interreg Sverige-Norge

1. Projektidé

Allting börjar med en projektidé för att lösa problem eller utveckla möjligheter som är gränsöverskridande. Börja med att bekanta er med programmets prioriteringar och ta reda på om er projektidé passar in på något av programmets prioriteringar: En smartare gränsregion, En grönare gränsregion, En mer social gränsregion och En starkare gränsregion.

2. Bygg ett nätverk och hitta partner

Projektet måste ha minst två partners, en från Sverige och en från Norge. Ni bör sätta ihop ett partnerskap med kompletterande kompetenser och relevanta aktörer. Tänk på att aktörer kan delta i projektet utan att vara projektpartner – exempelvis som målgrupp, i nätverk eller som

3. Kontakta en projektrådgivare

Rådgivarna hjälper till att förtydliga information och ger råd om programmets mål och riktlinjer. Ni kan även få hjälp med frågor kring avgränsning av projektet.

4. Skicka in en idéskiss

På programmets hemsida finns en mall där ni kortfattat kan beskriva er projektidé. En idé som är formulerad i text är alltid lättare att bedöma. I det här skedet är det viktigt att projektet har en svensk och en norsk partner. Skicka in idéskissen till en projektrådgivare i god tid innan sista ansökningsdag och be om att få återkoppling. Projektrådgivaren kommer att guida er vidare i ansökningsprocessen bland annat genom möten och skriftlig återkoppling.

5. Förankra projektet

Efter att ni har fått den första återkopplingen är det viktigt att ni ser till att förankra projektet i den egna organisationen och hos övriga målgrupper. En välförankrad projektidé har bättre förutsättningarna för att bli framgångsrik.

6. Arbeta med er ansökan

Nu är det dags att arbeta fram en ansökan. Viktigt i detta fortsatta arbete blir att involvera hela partnerskapet (även målgrupp och nätverk). Gemensam projektplanering är grundläggande i ett gränsöverskridande projekt. För att fylla i webbansökan på svensk sida finns informationsbladet ”Innehållet i Min ansökan”. Men det viktigaste är att innehållet i ansökan är fokuserat och tydligt, så ni själva och vi som finansiärer förstår med och för vilka, vad som ska göras och hur det ska gå till. Vi rådgivare fortsätter gärna att vara bollplank under hela ansökningsfasen, men snabbaste svaren hittar ni i Projekthandboken.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.