Veiledning for hvordan du søker støtte fra Interreg Sverige-Norge

1. Prosjektidé

Alt starter med en prosjektide for å løse problemer eller utvikle muligheter på tvers av landegrenser. Start med å sette deg inn i programmets prioriteringer og finn ut om din prosjektide passer inn i en av programmets prioriteringer: En smartere grenseregion, En grønnere grenseregion, En mer sosial grenseregion og En sterkere grenseregion.

2. Bygg et nettverk og finn partnere

Prosjektet må ha minst to partnere, en fra Sverige og en fra Norge. Du bør sette sammen et partnerskap med komplementære ferdigheter og relevante aktører. Husk at aktører kan delta i prosjektet uten å være prosjektpartnere – for eksempel som målgruppe, i nettverk eller som

3. Kontakt en prosjektrådgiver

Rådgiverne hjelper til med å avklare informasjon og gir råd om programmål og retningslinjer. Du kan også få hjelp med spørsmål om å definere prosjektet.

4. Send inn en idéskisse

På programmets hjemmeside er det en mal der du kort kan beskrive din prosjektide. En idé som er formulert i tekst er alltid lettere å vurdere. På dette stadiet er det viktig at prosjektet har en svensk og en norsk partner. Send inn konseptskissen til en prosjektrådgiver i god tid før søknadsfristen og be om tilbakemelding. Prosjektrådgiveren vil veilede deg videre i søknadsprosessen gjennom blant annet møter og skriftlig tilbakemelding.

5. Forankre prosjektet

Etter at du har fått den første tilbakemeldingen er det viktig at du sørger for å forankre prosjektet i egen organisasjon og hos andre målgrupper En veletablert prosjektidé har større sjanse for å lykkes.

6. Arbeid med søknaden din

Nå er tiden inne for å forberede en søknad. Viktig i dette videre arbeidet vil være å involvere hele partnerskapet (inkludert målgruppe og nettverk). Felles prosjektplanlegging er grunnleggende i et grenseoverskridende prosjekt. For å fylle ut nettsøknaden på svensk side er det informasjonsarket «Innhold i Min søknad». Men det viktigste er at innholdet i søknaden er fokusert og tydelig, slik at dere selv og vi som finansfolk forstår med og for hvem, hva som skal gjøres og hvordan det skal gjøres. Vi rådgivere fortsetter gjerne å være en klangbunn gjennom hele søknadsfasen, men de raskeste svarene finner du i Prosjekthåndboken.

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.