Besøksnæring 2.0

Bærekraftig utvikling er vår tids største utfordring. Besøksnæring 2.0-prosjektet oppfyller gründernes behov for å bygge opp kompetanse, styrke innovasjon og knytte grenseregionens aktører til et bærekraftig reisemål. I prosjektet skapes koblinger mellom besøksnæringen, IKT-næringen, akademia, offentlig sektor og befolkningen, lokalt og på tvers av regioner. Gjennom nye samarbeid på tvers av kompetanse og erfaring har prosjektet som mål å støtte nytenkning og innovasjon på et nivå som de små og mellomstore aktørene i vår grenseregion kan lære av og implementere.

Prioritert område:

En smartare gränsregion

Spesifikt mål:

Små och medelstora företags hållbara tillväxt

Startdato:

1 jan 2023

Sluttdato:

31 des 2025

Total kostnad for intervensjonen:

1217114 EUR

Totalt støttebeløp:

725923

EUs medfinansieringssats:

Error: 3 arguments are required, 2 given

Svensk prosjekteier:

Svinesundskommittén

Norsk prosjekteier:

Inspiria

🇸🇪 Svensk nettside:

🇳🇴 Norsk nettside:

Delområde:

Centrala Skandinavien (CS)

Sluttrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson på norsk side:

Kontaktperson på svensk side:

Siste nytt om prosjektet

Ingen relaterte artikler ble funnet.

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.