Følgende prosjekt er prioritert av Styringskomiteen i Sentrale Skandinavia i styringskomiteemøte den 3. mai:

Gränsens Smaker – kompetens, kapacitet och köpkraft för hållbara måltider i Värmland och Østfold

Prioritering: En smartare gränsregion
Spesifikt mål: Förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft och skapandet av arbetstillfällen i dessa företag, inbegripet genom produktiva investeringar
Prosjektperiode: 1. mai 2024 – 30. April 2027
Svensk prosjekteier: Nifa – branschförening för värmländska matföretag Ekonomisk förening
Norsk prosjekteier: INSPIRIA SCIENCE CENTER AS
Totalt budsjett: 794 510 EUR
Søkt beløp EU-medel: 267 779 EUR
Søkt beløp IR-midler: 114 763 EUR

Prosjektets mål er å øke produksjon og innkjøp av lokalmat og bygger på et tidligere forprosjekt. Ved å verne om og foredle den nærproduserte maten, med støtte fra en kraftig etterspørsel gjennom offentlige anskaffelser, ønsker prosjektet at både produsenter og kunder får forutsetninger for å investere i en bærekraftig fremtid for lokal mat- og drikkeproduksjon.

Prosjektet skal skape grenseoverskridende innsatser der produsenter og kunder møtes både individuelt og sammen for å dele erfaringer, inspirere, få innsikt og konkrete verktøy som kan brukes og spres for å skape oppmerksomhet og interesse for bærekraftig mat blant innkjøpere, forbrukere, arbeidskraft, investorer osv.

Innsatsene skal skape kapasitet, kompetanse og kjøpekraft for bærekraftig mat på begge sider av grensen, slik at produsentene kan vokse, og graden av selvforsyning øker, både i Sverige og Norge.

Cross Border Biking – CBB

Prioritering: En mer social gränsregion
Spesifikt mål: Främja kulturens och den hållbara turismens roll i ekonomisk utveckling, social delaktighet och social innovation
Prosjektperiode: 2. sept 2024 – 31. aug 2027
Svensk prosjekteier: Visit Värmland ekonomisk förening
Svensk prosjekteier: Foreningen Grensekomiteen Värmland-Østfold
Totalt budsjett: 1 629 843 EUR
Søkt beløp EU-medel: 673 018 EUR
Søkt beløp IR-midler: 288 435 EUR

Cykelturisme er en reisetrend som vokser både nasjonalt og internasjonalt, med betydelig markedspotensial. Å sykle er en bærekraftig måte å reise på, og sykkelturister blir ofte lenge i et område og bruker penger lokalt. Dette er positivt for lokal utvikling og økonomisk bærekraft for bedrifter.

Prosjektet vil benytte eksisterende infrastruktur av nasjonalt standardiserte sykkelruter på begge sider av grensen innenfor prosjektområdet. I tillegg har prosjektet som mål å opprette “missing links” mellom disse rutene for å forbedre det totale sykkeltilbudet.

Målgruppen for prosjektet er små og mellomstore bedrifter, og prosjektet tar sikte på å forbedre attraktiviteten til sykkelrutene. Det fokuserer også aktivt på produktutvikling og markedsutvidelse gjennom langsiktige forretningspartnerskap mellom lokale selskaper og reisearrangører.

Nye prosjekt i Interreg Sverige-Norge i Sentrale Skandinavia

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.