Har du noen gang lurt på hvordan det grenseoverskridende samarbeidet mellom Norge og Sverige kan utvikle seg? Nå har du sjansen til å gjøre en forskjell! Ved å delta i undersøkelsen kan du bidra med din mening og forme Interreg Sverige-Norges fremtid. Les videre for å finne ut hvordan du kan gjøre din stemme hørt!

I undersøkelsen svarer du på spørsmål som angår deg der du bor og arbeider. Du kan svare kort eller langt, med få eller mange eksempler. Alle spørsmål er valgfrie.

Lenke til undersøkelsen med spørsmål om samarbeid over landegrensene

Dine synspunkter er viktige og vil bli oppsummert i en rapport til Europakommisjonen. Dette vil bli brukt som grunnlag for neste generasjon Interreg etter 2027.

Vi og alle andre Interreg-programmer i Europa stiller disse spørsmålene til organisasjoner, offentlige aktører, innbyggere, politikere og andre interessenter i grenseregionene.

Vi trenger din tilbakemelding innen oktober.

Takk for at du bidrar!

Fremtidig Interreg-samarbeid mellom Sverige og Norge

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.