2022 er ungdomsåret!

Det er viktig at ungdom har mulighet til å engasjere seg i saker som påvirker deres fremtid, som utdanning, arbeidsmarked, miljø, klimaendringer og digital utvikling. Ungdommens fremtid avgjøres i dag, så la dem gjøre sin stemme hørt.

2022 er det europeiske ungdomsåret og EU har laget et ungdomsmanifest for å støtte beslutningstakere, offentlige myndigheter, prosjektmottakere og medlemmer av makroregionale strategier. Manifestet består av tolv anbefalinger og praktiske tips til hvordan ungdom kan involveres på en konkret måte. Det er for eksempel forslag til hvordan man planlegger møter om arbeid på tvers av landegrensene fra et ungdomsperspektiv – av og med ungdom.

Mange av tipsene handler om å skape plattformer og arenaer for ungdom i det regionale arbeidet. Vi som programadministrasjon er åpne for ideer som vi kan gjennomføre sammen.

Du kan se manifestet her 

Ta gjerne kontakt med oss   og kom med ideer til hvordan vi kan involvere ungdom mer i svensk-norske prosjekter.

2022 er ungdomsåret!

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.