I förra veckan samlades styrkommittén för Nordens gröna bälte i Åre för middag och möte. Mötet leddes av ordförande Catarina Espmark, Region Jämtland Härjedalen. Ekonomi och kommunikationsaktivitet i programmet och delområdet presenterades. SOURCE-projektet, som tidigare fått stöd, presenterade sitt arbete och status för projektet.

Det var goda diskussioner på mötet och många av ledarmöterna ser ett stort värde i Interreg Sverige-Norge-programmet för utvecklingen av regionerna och det gänsregionala samarbetet. Interregsekretariatet fick en pratstund med några av de svenska ledamöterna i styrkommittéen.

Johan Börjesson, gruppchef för innovationssystem på RISE Processum AB, Sverige säger följande;

Interreg är ett väldigt viktigt program för RISE, framför allt för att stärka det nordiska samarbetet inom många områden och i utvecklandet av resilienta värdekedjor mellan länderna. På RISE ser vi framför allt att vi kan bidra med att nyttja vårt starka nationella och internationella nätverk till att sprida informationen om Interregs möjligheter samt på så sett mobilisera nya viktiga projekt för framtiden. Ett nyckelområde blir hållbar samhällsbyggnad och bioekonomi.

Jord- och skogsbruket är Jämtlands största och viktigaste näring med verksamheten spridd över hela länet. Lars Ahlin, ordförande för Lantmännens Riksförbund Region Jämtland och ledamot i styrkommittén, berättar;

Vi har en mycket viktig roll att fylla i den gröna omställningen och här finns stora möjligheter. Samtidigt är det mycket stora utmaningar när klimatförändringar påverkar odling i jordbruket och skogen. Vi ser goda möjligheter till samarbete över gränsen till Trøndelag. På sikt kan det nog bli så att Jämtland närmar sig ett Trönderskt klimat och till viss del också likna de odlingsförutsättningar som finns där. Det finns stor kompetens bland både myndigheter, forskningsinstitut och universitet samt förstås i alla de gröna företag vi har på båda sidor gränsen – där ser vi gärna ett ökat utbyte.

Även utifrån ett beredskapsperspektiv så finns mycket att arbeta med i samarbete över gränserna, särskilt när det kommer till att bygga robusta system som fungerar både i kris och lugnare tider, fortsätter Lars Ahlin.

Vi ser mycket positivt på stödjande insatser i form av t.ex. Interreg-projekt som stödjer utvecklingen i våra näringar i Sverige och Norge och framför allt projekt som kommer att leda till konkret nytta för företagarna i våra regioner, avslutar Lars Ahlin.

Stöd till projekten behandlades och projekten Commsec och Mid Nordic Visual Lab fick bifall.

Nästa möte i styrkommittén är i november.

Möte i styrkommittéen i Nordens Gröna Bälte i Åre

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.