I forrige uke var styringskomiteen i Nordens Grønne Belte samlet i Åre for middag og møte. Møtet ble ledet av ordførende Catarina Espmark, Region Jämtland Härjedalen. Økonomi og kommunikasjonsaktiviteter ble presentert og gjennomgått. Prosjektet SOURCE som tidligere fått støtte presenterte arbeidet sitt og status for prosjektet.

Det ble gode diskusjoner i møte og mange av representantene ser store verdier med Interreg Sverige-Norge programmet for utvikling av regionene og det grenseregionale samarbeidet. Interreg-sekretariatet tok en prat med noen av representantene i styringskomiteen.

Johan Börjesson, gruppesjef for innovasjonssystem hos RISE Processum AB, Sverige sier følgende;

– Interreg er et svært viktig program for RISE, fremfor alt for å styrke nordisk samarbeid på mange områder og i utvikling av robuste verdikjeder mellom landene. I RISE ser vi fremfor alt at vi kan bidra ved å bruke vårt sterke nasjonale og internasjonale nettverk til å spre informasjonen om Interregs muligheter og i så måte mobilisere nye viktige prosjekter for fremtiden. Et nøkkelområde vil være bærekraftig samfunnsbygging og bioøkonomi.

Jord och skogsbruket är Jämtlands största och viktigaste näring med verksamheten spridd över hela länet. Lars Ahlin, Ordförande for Lantmännens Riksforbund, Region Jämtland forteller;

– Vi har en mycket viktig roll att fylla i den gröna omställningen och här finns stora möjligheter. Samtidigt är det mycket stora utmaningar när klimatförändringar påverkar odling i jordbruket och skogen. Vi ser goda möjligheter till samarbete över gränsen till Trøndelag. På sikt kan det nog bli så att Jämtland närmar sig ett Trönderskt klimat och till viss del också likna de odlingsförutsättningar som finns där. Det finns stor kompetens bland både myndigheter, forskningsinstitut och universitet samt förstås i alla de gröna företag vi har på båda sidor gränsen – där ser vi gärna ett ökat utbyte.

Även utifrån ett beredskapsperspektiv så finns mycket att arbeta med i samarbete över gränserna, särskilt när det kommer till att bygga robusta system som fungerar både i kris och lugnare tider, fortsätter Lars Ahlin.

– Vi ser svært positivt på støtteinnsats i form av bl.a. Interreg-prosjekter som støtter utviklingen av våre næringer i Sverige og Norge og fremfor alt prosjekter som vil føre til konkrete fordeler for gründerne i våre regioner, avslutter Lars Ahlin.

Støtte til prosjektene ble behandlet og det ble tildelt midler til prosjektene Commsec og Mid Nordic Visual Lab.

Neste møte i styringsgruppen er i november.

Møte i styringskomiteen i Nordens Grønne Belte i Åre

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.