Den 6-7 maj samlades styrkommittén för Nordens gröna bälte vid Höga kusten i Västernorrland.

Styrgruppen fick en presentation av projektet Mid Nordic Visual Lab av Marie Nilsson från Scenkonst Västernorrland. Styrkommittén prioriterade fyra projekt vid sitt möte (se separat artikel):

  • Cirkulära synergier
  • TRÅD
  • RISK
  • Lärare utan gränser

Styrkommittémöte i Nordens gröna bälte

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.