Kontiki – AI som beslutsstöd för patienter och hälso- och sjukvård

Målet med projektet är att utveckla en bättre och mer kostnadseffektiv, jämlik och jämställd nära hälso- och sjukvård med hjälp av utveckling och nyttiggörande/ kommersialisering av digitala lösningar inklusive beslutsstöd baserat på artificiell intelligens (AI).

Prioterade område:

En smartare gränsregion

Specifikt mål:

Innovativa miljöer

Startdatum:

1 apr 2023

Slutdatum:

31 mar 2026

Total kostnad för insats:

2 371 432 EUR

Totalt stödbelopp:

1 360 947 EUR

EU:s medfinansieringsgrad:

65 %

Svensk projektägare:

Högskolan i Borås

Norsk projektägare:

Høgskolen i Østfold

🇸🇪 Svensk webbplats:

🇳🇴 Norsk hemsida:

Delområde:

Centrala Skandinavien (CS)

Slutrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson norsk sida:

Tony Høgtun Liafjell

Kontaktperson svensk sida:

Senaste nytt om projektet

Ingna relaterade artiklar hittades.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.