Design, konst och arkitektur som reseanledning

Syftet med projektet är dels att etablera ett nätverk med aktörer vilka har anknytning till design- och arkitekturbaserade upplevelser, samt att utveckla attraktiva och hållbara besökskoncept via marknadsstyrd affärs- och produktutveckllng. Projektet har även som syfte att bidra till ett större antal besök, gästnätter och en ökad konkurrenskraft hos små-och medelstora företag i gränsregionen.

Prioterade område:

Uppgifter saknas

Specifikt mål:

Hållbar kultur och turism

Startdatum:

1 jan 2023

Slutdatum:

30 jun 2025

Total kostnad för insats:

988 626 EUR EUR

Totalt stödbelopp:

582 364 EUR

EU:s medfinansieringsgrad:

65 %

Svensk projektägare:

Visit Värmland

Norsk projektägare:

Akershus Reislivsråd

🇸🇪 Svensk webbplats:

🇳🇴 Norsk hemsida:

Uppgifter saknas

Delområde:

Centrala Skandinavien (CS)

Slutrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson norsk sida:

Kontaktperson svensk sida:

Senaste nytt om projektet

Fototävlingen är avgjord!

3 november 2023

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.