I syfte att öka medvetenheten om Interreg och territoriellt samarbete, särskilt gentemot den yngre generationen, lanserar nu EU-kommissionen en MOOC om territoriellt samarbete i alla dess dimensioner.

En MOOC (Massive Open Online Course) är en kurs på universitetsnivå som är helt online och som vem som helst, var som helst, kan gå. Det är ett avde innovativa medel som används idag inom högre utbildning för att främja kunskapsdelning. Precis som en universitetsutbildning består blocket av moduler med olika innehåll som presenteras löpande under sex veckor. Och eftersom O:et i MOOC står för Open, så är det inga specifika datum då du behöver närvara, utan du kan själv välja hur du vill följa kursen.

Denna MOOC har två mål:
• Att öka européernas kunskap om territoriellt samarbete i Europa.
• Att främja kunskapsuppbyggnad om Europas sammanhang och effekter. Detta görs främst genom att skapa ett bredare underlag hos universitet och högskolor i forskningen om interregionalt samarbete och alla dess dimensioner.

Du registrerar dig på den här MOOC-sidan

Praktisk information om kursen

Kursen är kostnadsfri och pågår mellan den 7 mars och 24 april 2022.

MOOC om territoriellt samarbete

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.