For å øke bevisstheten om Interreg og territorielt samarbeid, spesielt overfor den yngre generasjonen, lanserer EU-kommisjonen nå en MOOC om territorielt samarbeid i alle dens dimensjoner.

En MOOC (Massive Open Online Course) er et kurs på universitetsnivå som er helt online og som alle, hvor som helst, kan ta. Det er et av de innovative virkemidlene som brukes i dag i høyere utdanning for å fremme kunnskapsdeling. Akkurat som en universitetsutdanning består blokken av moduler med ulikt innhold som presenteres fortløpende i seks uker. Og siden O i MOOC står for Open, er det ingen spesifikke datoer når du trenger å delta, men du kan velge hvordan du vil følge kurset.

Denne MOOC har to mål:
• Å øke europeernes kunnskap om territorielt samarbeid i Europa.
• Å fremme kunnskapsbygging om konteksten og virkningene av Europa. Dette gjøres først og fremst ved å skape et bredere grunnlag for universiteter og høyskoler i forskning på interregionalt samarbeid og alle dets dimensjoner.

Du registrerer deg på dette MOOC-siden

Praktisk informasjon om kurset

Kurset er gratis og går mellom 7. mars og 24. april 2022.

MOOC om territorielt samarbeid

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.