Händelser

Hitta kommande event, möten och utbildningar.

Kommande händelser
Datum: 30 januari 2024
Sekretariatet för Nordens gröna bälte bjuder in till en utbildning för er som nyligen fått ett projekt beviljat. Syftet med utbildningen är att  projektledare och projektekonomer från både Sverige ...
Datum: 5 december 2023
Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets må...
Datum: 30 november 2023
Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets må...
Datum: 29 november 2023
Övervakningskommittén främsta uppgift är att övervaka genomförandet av programmet och de ska förvissa sig om att programmet genomförs effektivt och med tillfredsställande kvalitet. Kommittén ska äv...
Datum: 12 september 2023
Förvaltande myndigheten för Interreg Sverige-Norge, bjuder in till utbildning för nystartade projekt samt nya projektekonomer och projektledare. Innehåll: Genomgång av ”Min ansökan” Ekonomisk redo...
Datum: 23 augusti 2023
Sekretariatet för Interreg Sverige-Norge, delområde Centrala Skandinavien, bjuder in till utbildning för nystartade projekt samt nya projektledare och projektekonomer. Det är viktigt att projektled...
Viktiga datum
30 jan, 2024

Utbildning för nya projekt i Nordens gröna bälte

5 dec, 2023

Styrkommittémöte i Centrala Skandinavien

30 nov, 2023

Styrkommittémöte i Nordens Gröna Bälte

29 nov, 2023

Övervakningskommittémöte

12 sep, 2023

Digital utbildning i ekonomi, svensk sida

23 aug, 2023

Utbildning för nya projekt i Centrala Skandinavien

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.