Händelser

Hitta kommande event, möten och utbildningar.

Kommande händelser
Datum: 14 maj 2024
Övervakningskommittén främsta uppgift är att övervaka genomförandet av programmet och de ska förvissa sig om att programmet genomförs effektivt och med tillfredsställande kvalitet. Kommittén ska äv...
Datum: 2 maj 2024
Styrkommittén består av representanter från den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs viktigaste uppgift är att bedöma projekten i förhållande till programmets mål och prioriterin...
Datum: 22 maj 2024
Du får lära dig om vad som är viktigt att tänka på i en projektansökan. Du får också konkreta tips på hur du går till väga då du ansöker till Interreg Sverige-Norge. Vi guidar dig genom hela proces...
Datum: 6 maj 2024
Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets må...
Datum: 24 april 2024
Passa på att lära dig mer om storytelling! Interreg Sverige-Norge bjuder in till två halvdagars kommunikationsevent där vi ska arbeta med storytelling och att bygga på resultat för att sprida dem v...
Datum: 14 februari 2024
Förvaltande myndigheten för Interreg Sverige-Norge, bjuder in till utbildning för nystartade projekt samt nya projektekonomer och projektledare. Innehåll: Genomgång av ”Min ansökan” Ekonomisk redo...
Viktiga datum
14 maj, 2024

Övervakningskommittémöte

2 maj, 2024

Styrkokmmittémöte i Centrala Skandinavien

22 maj, 2024

Informationsträff – hur du ansöker

6 maj, 2024

Styrkommittémöte i Nordens Gröna Bälte

24 apr, 2024

Kommunikationsevent Storytelling

14 feb, 2024

Digital utbildning i ekonomi, svensk sida

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.