Nyheter

 • Ökad användning av medicinautomater i Karlstad

  4 september, 2018

  Fler invånare i Karlstad kommer erbjudas digitala medicinautomater för att hålla reda på deras dagliga medicinanvändning. Utprovning av medicinautomaterna har varit en del i projektet SOL – Support quality...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Innovativ tjänst för närmare vård och ökad livskvalitet

  21 augusti, 2018

  Se filmen om hur den innovativa tjänsten ImagineCare gör att vården kommer närmare både vårdgivare och patienter, samt ger en ökad livskvalitet och frihet. Systemet har tagits fram inom...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Mitt Europa som vykort

  23 juli, 2018

  #EUinMyRegion Kommissionen i Bryssel vill ha foton och blogginlägg om era projekt! Skicka en fin bild som visar ert projekt till Europeiska kommissionen och ni kan få upptryckta vykort som...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Information om slutrapport

  9 juli, 2018

  Det börjar närma sig slutet för de första treåriga projekten inom Interreg Sverige-Norge 2014-2020, och sekretariatet vill därför tydliggöra vad som gäller kring slutrapport. Informationen är även relevant för...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Nominera till miljö- och energipriset Nordens Gröna Bälte

  3 juli, 2018

  Mittnordenkommittén delar årligen ut Nordens Gröna Bälte, kommitténs pris inom miljö och energi. Målsättningen med priset är att stimulera pristagarna att fortsätta sitt arbete och därmed stimulera andra i...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Grön motorväg och fler småföretagare

  27 juni, 2018

  En 580 kilometer lång upprustad vandringsled som kantas av nya företag och en ”grön motorväg” med fossilfria transporter i centrum är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan städerna Sundsvall, Östersund...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Vad har EU gjort för dig?

  20 juni, 2018

  Fram till den 31 augusti kan du delta i foto- och bloggtävlingen EU in my region. Syftet med tävlingarna är att visa upp vad EU-finansierade projekt bidrar till runtom...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Upphandling av resultatutvärdering

  19 juni, 2018

  Länsstyrelsen Jämtlands län, i egenskap av förvaltande myndighet för Interreg Sverige-Norge, har en aktuell upphandling ute. Upphandlingen gäller resultatutvärdering, att undersöka om projekten bidrar till programmets mål. Resultatutvärderingen ska visa...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Nyfiken på Interreg Sverige-Norge?

  12 juni, 2018

  Den årliga sammanfattningen om hur det svensk-norska samarbetet fortskrider är nu tillgänglig! Ta del av läget i programmet och gränsöverskridande projekt inom bland annat marina livsmedel, filmexport och välfärdsteknologi...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Hur ser vägtrafiken ut 2030 – når vi klimatmålet?

  5 juni, 2018

  Projektet Green Drive Region har tagit fram en workshop-metod i form av ett spännande spel, med tillhörande manual och en kort rapport. Ett material för att på lokal och...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Nya möjligheter för förstudier

  29 maj, 2018

  Övervakningskommittén för Interreg Sverige-Norge beslutade den 11 maj 2018 om nya regler för förstudier. Beslutet innebär att stödbeloppen har höjts och att projekttiden har förlängts enligt följande: maximalt stödbelopp på...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Tillgängligt stöd Interreg Sverige-Norge per maj 2018

  21 maj, 2018

  Hej! Vi vill informera om hur mycket stöd som finns kvar i programmet och när alla projekt blivit behandlade under utlysningsperiod 7 så ser läget ut som följande: Tillgängliga...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • GDPR och Interreg

  23 maj, 2018

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Interreg Sverige-Norge
 • 6,2 miljoner euro till svensk-norska samarbetsprojekt

  18 maj, 2018

  De tre styrkommittéerna i Interreg Sverige-Norge har prioriterat åtta projekt som får drygt fyra miljoner euro i stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och ca 2,2 miljoner euro IR-midler. SNÖRIK...

  0
  Interreg Sverige-Norge