Aktuellt

Nyheter

 • Får insekterna tillräckligt med mat?

  18 september, 2021

  En del av Interregprojektet Klimatsmart Proteinproduktion (KLIPP) handlar om att kartlägga branschens strukturella förutsättningar, bland annat genom att titta på vilket foder som finns tillgängligt för insektsproduktion. Finns det...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Vill ni visa upp ert projekt?

  1 september, 2021

  Delta i kampanjen #Europa i min region! Ni är en del av den bredd av EU-projekt som bidrar till att göra Europa en bättre plats att leva på. För...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Skogsbruket lär av varandra

  30 augusti, 2021

  Skoglig anpassning för ett ändrat klimat Vad händer med skogsbruket i ett varmare och blötare klimat? När vintrarna inte längre är lika förutsägbara samtidigt som efterfrågan på virkesråvara och...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Let it snow, let it snow, let it snow…

  27 augusti, 2021

  ”Let it snow” är kanske en melodi som många aktörer inom snöbranschen nynnar inför varje vinter. Men vad gör man när vintrarna blir kortare och kortare? Interregprojektet SNÖRIK har...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Ökad kunskap om grön omställning

  25 augusti, 2021

  Projektet Ingoskog, som löpt från september 2017 till och med augusti 2020, har haft som syfte att öka forsknings-, utvecklings- och  innovationsförmågan till grön omställning med skogen som resurs...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • BXC -Skapar vinnare genom samarbete

  18 augusti, 2021

  Business X Country Syftet med detta projekt, som har drivits av Norges Skiforbund och Svenska Skidförbundet, har varit att ge små och mellanstora företag bättre möjligheter att växa genom...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Elever lär av historien för framtiden

  23 augusti, 2021

  Morokuliens Fredsmonument Mitt på gränsen mellan Sverige och Norge finns Fredsmonumentet som restes 1914 till minne av 100-årig fred mellan länderna, Fredsplatsen Morokulien. Idag utgör monumentet ett starkt symbolvärde...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Nya sätt att öva krishantering i Nordens Gröna Bälte

  16 augusti, 2021

  Grenseløst samarbeid for sikkerhet 3 I GSS3 har man studerat hur blåljusorganisationer samarbetar i vardagen över gränsen. För vissa organisationer har samarbetet blivit helt naturligt och där utgör inte...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • EU-Quiz med chans till pris!

  18 augusti, 2021

  Fjolårets succé är tillbaka #Europa in my region har följt upp fjolårets succé med en ny Quiz så vi tänkte att du kanske ville du testa dina kunskaper och...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Ny musikutbildning startar

  9 augusti, 2021

  3-årigt musikproduktionsprogram Med hjälp av projektet MECO har ett treårigt musikproduktionsprogram utvecklats vid Musikhögskolan Ingesund, Karlstads universitet. Studentutbyten och aktiviteter mellan Karlstads universitet och Høgskolen i Innlandet bidrar till...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Programforslag Sverige-Norge 2021-2027

  24 juni, 2021

  Interreg Sverige-Norge skickade den 18 juni in sitt programförslag till svenska och norska regeringarna för 2021-2027. Under sommaren granskar nationell nivå programförslaget och när det är godkänt så kommer...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Par i trä

  2 augusti, 2021

  Grön Tillväxt Trä Syftet med projektet Grön Tillväxt Trä var att öka efterfrågan av trä inom byggnation samt att utveckla nya material och produkter av trä. Projektet har samlat...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Flygande start för Green Flyway

  26 juli, 2021

  Nordens Gröna Bälte som testarena Green Flyway ska skapa en internationell testarena för elflyg och autonoma luftfarkoster (drönare) i Östersund och Röros kopplat till en luftrumskorridor mellan Trondheim, Röros...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Odla till havs, går det?

  19 juli, 2021

  Marin kolonilott Projektet Marint gränsforum Skagerrak har anlagt Sveriges första marina kolonilott. En marin kolonilott är en odlingsplattform i havet där man odlar och förvarar råvaror. Den är småskalig...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Skog och klimat lockar ungdomar i Gränslandet

  14 juli, 2021

  Variation och frihet i skogen Skogsnäringen är en mansdominerad bransch, normer och värderingar behöver belysas för att kunna locka fler kvinnor och män. Speciella skogsdagar, läger och skogsweekends är...

  0
  Interreg Sverige-Norge