Nyheter

 • Oppstart av prosjektet VITAL

  13 november, 2019

  I framtiden ställs det krav på tätare samverkan mellan alla aktörerna inom hälso- och sjukvården, och nya metoder behöver prövas och utvecklas för detta. Projektet tar sikte på att...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Gisle Gråstein og Frida Fossil – en liten historie om steiners verdi

  7 november, 2019

  Projektet GEARS – Geologiskt arv i Inre Skandinavien – har tagit fram dockfilmen Gisle Gråstein og Frida Fossil.  Filmen illustrerar att man inte alltid vet vilka värdefulla resurser som...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Ny mall för läges-/delrapport

  31 oktober, 2019

  Interregsekretariatet har tagit fram en ny mall för läges-/delrapport. Syftet med den nya mallen är att tydliggöra vad som förväntas rapporteras. I stort kommer ni att känna igen er...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Gymnasieelever bidrar till bevarande av fredsmonumentet i Morokulien

  28 oktober, 2019

  Gymnasieelever från Skarnes i Norge och Filipstad i Sverige har haft sin första samling på Morokulien i projektet ”Mötesplats Fredsplatsen Morokulien 4.0”. Hör mer om projektet och vad det betyder...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Interreg Sverige-Norge
 • Säkerhet i Inre Skandinavien – nu och i framtiden

  2 september, 2019

  Projektet CriseIT – Implementing Future Crisis Management vision är att utveckla ett lättillgängligt, kostnadseffektivt och flexibelt krisövningskoncept som skapar säkerhet i Inre Skandinavien – nu och i framtiden. Projektet syftar...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Interreg Sverige-Norge
 • Tillgängligt stöd per juni 2019

  26 juni, 2019

  Fler och fler projekt avslutas inom Interreg Sverige-Norge, och du kan läsa mer om dem i vår projektbank. Vartefter projekten avslutas, kan summan av medlen som blir över per...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Skoglig anpassning för ett ändrat klimat

  9 augusti, 2019

  Ett exempel på skonsammare drivningsmetoder – en bandgående skotare under utveckling. Foto: Tobias Eliasson, Skogsstyrelsen. Skogsbruk är en stor och viktig näring i både Jämtland, Västernorrland och Trøndelag, men trots...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Unionsled i hjärtat av Skandinavien

  5 augusti, 2019

  Unionsleden omfattar två länder, tre regioner och tio kommuner med det gemensamma målet att etablera en internationell cykelled mellan Moss vid Oslofjorden i Norge och Karlstad vid Sveriges största...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Hållbarhet i fokus för skidförbunden

  29 juli, 2019

  Svenska och norska skidförbundet gör gemensamma insatser för hållbara skidtävlingar – allt från mat och transport till att ersätta flourvallor. Svenska och norska skidförbundet är två starka aktörer inom...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • StarCap – startup capital for agile growth

  22 juli, 2019

  Att hitta rätt investerare för nya företag kan vara krävande. StarCap utvecklar verktyg och metoder som vägleder företagen. För närvarande satsas ca 97 procent av allt riskkapital i storstäderna,...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Innovativ vård i Nordens Gröna Bälte

  15 juli, 2019

  Trøndelag, Jämtland Härjedalen och Västernorrland har många gemensamma utmaningar, såsom en åldrande befolkning spridd över stora geografiska avstånd. Regionerna vill erbjuda en jämlik vård både idag och i framtiden...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Fatta EU – hur påverkas vi av beslut som tas i Bryssel?

  8 juli, 2019

  Hur funkar EU egentligen? Vem gör vad och hur påverkas vi i Sverige av beslut som tas i Bryssel? Lär dig mer om hur allt hänger ihop i UR-playserien...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Gemensam besöksförvaltning i Fulufjällets nationalparker

  2 juli, 2019

  Under 2016-2018 har Länsstyrelsen i Dalarnas län och Nasjonalparkstyret for Fulufjellet samarbetat i projektet Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker. Projektets syfte var att stärka gränsregionens natur- och kulturarv och...

  0
  Interreg Sverige-Norge