Aktuellt

Nyheter

 • Skog och klimat lockar ungdomar i Gränslandet

  14 juli, 2021

  Variation och frihet i skogen Skogsnäringen är en mansdominerad bransch, normer och värderingar behöver belysas för att kunna locka fler kvinnor och män. Speciella skogsdagar, läger och skogsweekends är...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Följ kartan till goda smaker!

  9 juli, 2021

  Hemestertips! Interreg-projektet Mat och Dryck längs Nordens gröna bälte har utvecklat en smakkarta med inspiration för gastronomiska upplevelser längs den 63:e breddgraden. 63 smakupplevelser finns att upptäcka mellan kust...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Semestra virtuellt i Inre Skandinavien

  6 juli, 2021

  Inre Skandinavien utvecklar besöksmål Projektet GEARS syftade till att med hjälp av en underutnyttjad resurs i form av geologiska naturvärden, bidra till att utveckla besöksmålen, besöksnäringen och naturförvaltningen med...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Lyssna på Pilgrimspodden i sommar!

  28 juni, 2021

  Lättlyssnat om helgon, natur och kultur Under medeltiden var S:t Olavsleden från Selånger till Nidaros, det vill säga Trondheim, ett av Europas största pilgrimsmål. I projektet Pilgrim utan gränser...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Visa allt bra som händer i era projekt!

  23 juni, 2021

  Vi är stolta över alla framgångsrika projekt i Interreg Sverige-Norge Visa upp era resultat för så många som möjligt genom att använda hashtag #interregsverigenorge i sociala medier då ni...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Tillgängligt stöd 21 juni 2021

  21 juni, 2021

  Interreg Sverige-Norge har sedan den 14 maj 2020 löpande ansökningsförfarande. Därefter har flera nya beviljats: Fler och fler projekt inom programmet avslutas också, och du kan läsa mer om...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Nyhetsbrev om 2021-2027

  11 juni, 2021

  Nyhetsbrev om arbetet med programskrivning för Interreg Sverige-Norge VI-A Utdrag ur nyhetsbrevet Arbetsgruppen har formulerat en vision som ska vara vägledande för programmet: • En hållbar utveckling och omställning...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Nu är Unionsleden invigd!

  7 juni, 2021

  Projektet Unionsleden har lyckats knyta samman Sverige och Norge trots stängda gränser mellan våra länder. Nu är Unionsleden invigd och du har möjlighet att cykla någon eller några av...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Vi Bi-drar till framtiden!

  20 maj, 2021

  Den 20 maj är internationella Bi-dagen. Antalet pollinerande insekter har minskat drastiskt på många håll i världen under de senaste åren. Detta är förödande för reproduktionen av djur- och...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Rapport om programmet för 2020

  17 maj, 2021

  Som en del i den årliga genomföranderapporten till kommission sammanställs en populärversion. Läs rapporten rapporten under rubriken Programdokument.

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Europadagen – för fred och sammanhållning!

  7 maj, 2021

  På Europadagen den 9 maj firar vi freden och sammanhållningen i Europa. Det är årsdagen av den historiska Schumandeklarationen och betraktas i dag som startskottet för EU. I ett...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Två nya Interregprojekt har startat

  22 april, 2021

  De två nystartade projekten har olika fokus på att utveckla gränsområdet vilket visar på bredden i Interreg Sverige-Norge. LID vill stärka små- och medelstora företags konkurrenskraft och prioriterades av...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Nytt projekt varnar för vilt på spår

  14 april, 2021

  Delområdesöverskridande: Nordens Gröna Bälte, Inre Skandinavia och Gränslöst Samarbete. Projekt Viltvarning – Test av nya tekniska åtgärder för att förhindra viltpåkörelser på järnväg, är en gränsöverskridande satsning inom insatsområde...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Är du årets stjärna?

  8 april, 2021

  Regiostars Awards är en möjlighet för EU-finansierade projekt att visa upp sin spetskompetens och sina innovativa, inkluderande strategier inom regional utveckling. I december 2021 kommer vinnarna högtidligt att presenteras...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Vad äter en järv? Grensevilt vet!

  31 mars, 2021

  Järvens rörelsemönster och födokällor Interrregprojektet GRENSEVILT har följt järvar i Värmland, Dalarna och Hedmark (Norge). Animeringen visar en GPS-försedd järvhonas rörelsemönster och födokällor som hon utnyttjat under tre försommarveckor...

  0
  Interreg Sverige-Norge