Siste dag for å levere søknaden til første utlysning var 15. juni. Men! Du har også mulighet til å søke i høst mellom 15. oktober og 15. november.

Pågående forstudier og prosjekter innen Interreg Sverige-Norge skal være gjennomført før ny søknad basert på det sendes inn. I forbindelse med innsending av ny søknad vil vi be om en foreløpig sluttrapport fra pågående prosjekt/forstudie. Den bør i det minste inneholde en oppsummering av resultatene.

Du kan starte prosjektet fra datoen søknaden sendes inn, men dette gjøres på eget ansvar.

Ta kontakt med en prosjektrådgiver i god tid før du sender inn søknaden.

Fortell oss om prosjektideen din. Hvis du vil er du velkommen til å fylle ut dette dokumentet og send oss en e-post.

Les også mer på vår nettsidehttps://www.interreg-sverige-norge.com/no/soka-projekt/

Her kan du se en kortversjon av programmet

Mer informasjon om neste utlysning kommer etter sommeren.

Neste utlysning er 15. oktober – 15. november

Siste dag for å levere søknaden til første utlysning var 15. juni.

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.