De 27.-28. september 2022 avholdes det første møtet i overvåkingsutvalget for Interreg Sverige-Norge.

Hvert Interreg-program har en overvåkingskomité (MOC). tvalget har i oppgave å overvåke gjennomføringen av programmene og påse at programmet når sine mål.

ÖKs funksjon er regulert i Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 1303/2013.

Norge og Sverige har innstilt medlemmer til overvåkingskomiteen. Regjeringene bestemmer hvilke organisasjoner som skal inngå.

Organisasjonene kan da foreslå egnede medlemmer. Her tilstrebes en jevn fordeling mellom kvinner og menn.

Lister over medlemmer av tilsynsutvalget publiseres på det respektive programmets nettsider.

ØK har normalt to møter per år.

Overvåkningskomiteen har konstituerende møte i Östersund

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.